od št. 8801 do 12000

8808 / Devetstopinjka / 2006 / DZRJ Ljubljana, DZRJ Ribnica / Prelovšek Mitja
8809 / Jama nad Lužo / 2006 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
8810 / Jamca pri Sečinah / 2006 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
8811 / Žabec / 2006 / DZRJ Ljubljana / Miklavčič Tomaž
8812 / Jama rešenega teleta / 2006 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
8813 / Taprbita / 2006 / DZRJ Ljubljana / Miklavčič Tomaž
8814 / Usodna globina / 2006 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
8815 / Stepkotova radost / 2006 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
8816 / Stržen / 2006 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
8817 / Grom in pekel / 2006 / DZRJ Ljubljana / Stepišnik Uroš
8818 / Ta je pa lovska / 2006 / DZRJ Ljubljana, DZRJ Ribnica / Prelovšek Mitja
8819 / Brezno velikih obetov / 2006 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
8820 / Loškinka / 2006 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
8821 / Lisičji grad / 2006 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož, Dular Matej, Fajdiga Bojana
8822 / L 54 (Kanin) / 2006 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
8823 / Brezno na Goleževici / 2006 / DZRJ Ljubljana / Gabrovšek Franci
8824 / L 52 (Kanin) / 2006 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
8825 / Jernejeva polšna / 2006 / DZRJ Ljubljana / Dular Matej
8826 / Rov pri Medijskem gradu / 2006 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
8827 / Brezno Douglasa Adamsa / 2006 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana, Tominc Dušan
8828 / Brezno v Kroglicah / 2006 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana, Perne Matija
8829 / Andrejeve skalce / 2006 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana, Pintar Gregor, Perne Matija
8830 / Nerina jama / 2006 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
8831 / L 52 (Kanin) / 2006 / DZRJ Ljubljana / Tominc Dušan
8832 / Brezno za Poljšakovo kočo / 2006 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
8833 / Vetrov dom / 2006 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
8834 / Brezno pri lepih žlebičih / 2006 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
8835 / Šestorček / 2006 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija, Fajdiga Bojana
8836 / Januarska trobentica / 2006 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
8837 / Tikina jama / 2006 / DZRJ Ljubljana / Ramšak Lucija
8838 / Žabartma / 2006 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
8839 / Jama 1 v Jevernjaku / 2006 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
8840 / Zijalo v severni steni Ruše / 2006 / DZRJ Ljubljana / Dular Matej
8841 / Lukov kurnik / 2006 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
8843 / Veliko Marinčevo brezno / 2006 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana, Perne Matija
8844 / Dvojčka / 2006 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
8845 / Pajkovka / 2006 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
8846 / Medvedovo brezno nad Grčovcem / 2006 / DZRJ Ljubljana / Prestor Joerg
8847 / Obcestnica / 2006 / DZRJ Ljubljana / Miklavčič Tomaž
8848 / Jama pri Belem gabru / 2006 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
8849 / Kalček / 2006 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
8850 / Malo Marinčevo brezno / 2006 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
8851 / Češirkovo brezno pri Žažarju / 2006 / DZRJ Ljubljana / Dular Matej
8852 / Jama 1 pod Sušnico / 2006 / DZRJ Ljubljana / Dular Matej, Presetnik Primož
8853 / Jama 2 pod Sušnico / 2006 / DZRJ Ljubljana / Dular Matej, Presetnik Primož
8854 / Jama 3 pod Sušnico / 2006 / DZRJ Ljubljana / Dular Matej, Presetnik Primož
8855 / L-45 (Bavšica) / 2006 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
8856 / L-38 (Bavšica) / 2006 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
8857 / L 59 (Kanin) / 2006 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
8858 / L 63 (Kanin) / 2006 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
8859 / L 64 (Kanin) / 2006 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
8860 / Orožarna / 2006 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9063 / Orglice / 2007 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
9064 / Nemgarjeva jama / 2007 / DZRJ Ljubljana / Cilenšek Gregor
9065 / Robijeva jama / 2007 / DZRJ Ljubljana / Cilenšek Gregor
9066 / Fruševka / 2007 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9067 / Motorka / 2007 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9068 / Joškovo brezno / 2007 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9069 / Binetova jama / 2007 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9070 / Jama ob Škalčni poti / 2007 / DZRJ Ljubljana / Drevenšek Andrej
9071 / Brezno pri skalnih vratih / 2007 / DZRJ Ljubljana / Drevenšek Andrej
9072 / Brezno za dva / 2007 / DZRJ Ljubljana / Drevenšek Andrej
9073 / L66 / 2007 / DZRJ Ljubljana / Dular Matej
9074 / L74 / 2007 / DZRJ Ljubljana / Dular Matej
9075 / Ičotova globočina / 2007 / DZRJ Ljubljana / Petrovčič Jernej
9076 / Mala Ičotova globočina / 2007 / DZRJ Ljubljana / Petrovčič Jernej
9077 / Canon / 2007 / DZRJ Ljubljana / Petrovčič Jernej
9078 / Koreninka / 2007 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9079 / TT-3 / 2007 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9080 / Kostenka / 2007 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9081 / Sodovka / 2007 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9082 / Jama pri Farbarjevem štantu / 2007 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9083 / Brezence nad Konjsko dolino / 2007 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
9084 / Toboganka / 2007 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
9085 / Krasja jama / 2007 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
9086 / Jama 2 v Jevernjaku / 2007 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
9087 / Dvojno brezno pod stezo / 2007 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
9088 / Jama na Vrečah / 2007 / DZRJ Ljubljana / Markelj Anže
9089 / Brezno trhlih štokov / 2007 / DZRJ Ljubljana / Markelj Anže
9090 / Šteklovo brezno / 2007 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
9091 / Nadcestnica 2 / 2007 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
9092 / Laži Svinjska jama / 2007 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
9093 / TL jama / 2007 / DZRJ Ljubljana / Dular Matej
9094 / L77 / 2007 / DZRJ Ljubljana / Kurent Blaž
9095 / L78 / 2007 / DZRJ Ljubljana / Kurent Blaž
9096 / L81 / 2007 / DZRJ Ljubljana / Kurent Blaž
9097 / R1 / 2007 / DZRJ Ljubljana / Gabrovšek Franci
9098 / Tonetovo brezno / 2007 / DZRJ Ljubljana / Brancelj Anton
9099 / Brezno pri obračališču / 2007 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9100 / Jama pod cesto na Martinček / 2007 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9101 / Spodmol na Lubniku / 2007 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9102 / Debi 1 / 2007 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9103 / L65 / 2007 / DZRJ Ljubljana / Tominc Dušan, Privšek Aleksandra
9104 / Matjaževa jama / 2007 / DZRJ Ljubljana / Tominc Dušan, Privšek Aleksandra
9105 / Luknja nad Selcami / 2007 / DZRJ Ljubljana / Markelj Anže
9345 / Soteščanka / 2008 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
9346 / Vakcavo brezno / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9347 / Vakcava jama / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9348 / Matevžkov rovček / 2008 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9349 / Gulčevka / 2008 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9350 / Slepič / 2008 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9351 / Jama na Skopelskem / 2008 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9352 / Presekana železniška čurka / 2008 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9353 / Okrogličarka / 2008 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
9354 / Brezno pri apnenici / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9355 / Drugo brezno pri Ledeni dolini / 2008 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9356 / L76 (Kanin) / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9357 / Jama dveh vhodov / 2008 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
9358 / Debi 2 / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9359 / Zvrnjen spodmol v Pstinah / 2008 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
9360 / Brezno pod Rajhom / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9361 / Brezno pri Zakonikovi bajti / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9362 / Brezno pri Martinčku / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9363 / Strgulja / 2008 / DZRJ Ljubljana / Senica David
9364 / Zgornjevaška jama / 2008 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
9365 / Krasji vrh 2 / 2008 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
9366 / Unionka / 2008 / DZRJ Ljubljana / Đurić Nataša
9367 / Bananaman / 2008 / DZRJ Ljubljana / Tominc Dušan
9368 / K40 (Kanin) / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9369 / F20 / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9370 / L6 (Kanin) / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9371 / D-35 (Kanin) / 2008 / DZRJ Ljubljana / Tominc Dušan
9372 / D-36 (Kanin) / 2008 / DZRJ Ljubljana / Bezek Blaž
9373 / K10A (Kanin) / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9374 / K10B (Kanin) / 2008 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
9375 / K10C (Kanin) / 2008 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9376 / RD 30 / 2008 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9647 / Brezno v globoki škraplji / 2009 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
9648 / Brezno pod skalo / 2009 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9649 / Jama pri krmišču / 2009 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9650 / Usad v Pušči / 2009 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9651 / Jama v Lavrinovem talu / 2009 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9652 / Rikrok / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
9653 / Jama pri Kevdercu / 2009 / DZRJ Ljubljana / Ložar Barbara
9654 / Žabja jama v Volariji / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gale Luka
9655 / Kamrice v Pagonovih rupah / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gale Luka
9656 / Brezno 3 v Velikem dolu / 2009 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
9657 / Anžetov šiht / 2009 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9658 / Ksenjina špranjica / 2009 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9659 / Znana jama / 2009 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9660 / Brezno v Čokovi dolini / 2009 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9661 / Meletovo brezno / 2009 / DZRJ Ljubljana / Kanoni Janez
9662 / Center odličnosti / 2009 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9663 / Navihana malina / 2009 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9664 / L79 (Kanin) / 2009 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9665 / Brezno na Golačkem vrhu / 2009 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9666 / Jama na Golačkem vrhu / 2009 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9667 / Bohinjka / 2009 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
9803 / Jama hudega bika / 2009 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
9804 / Grebenčeva klet / 2009 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
9805 / Brezno na Medvedici / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gale Luka
9806 / Karo brezno v Rupah / 2009 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
9807 / L 72 (Kanin) / 2009 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
9808 / L 82 (Kanin) / 2009 / DZRJ Ljubljana / Bavec Špela
9809 / Zaprikrajsko brezno 5 / 2009 / DZRJ Ljubljana / Marušič Lanko
9810 / Jama pri žegni / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9811 / Mržkovo brezno / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
9812 / Jama jeriškega mačka / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9813 / Katarinca / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9814 / Jama v Predulah / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
9815 / Jama hitrega goža / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
9816 / Jama v brezpotju / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9817 / Spodmol na gmajni / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9818 / Brezno pri grapah / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
9819 / Piškova jama na Volariji / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
9820 / Kralava jamca / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9821 / Spodmol pri Kralavi jamci / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
9822 / DEBI 2 / 2009 / DZRJ Ljubljana / Dular Matej
9823 / L 61 (Kanin) / 2009 / DZRJ Ljubljana / Privšek Aleksandra
9824 / Klojerca / 2009 / DZRJ Ljubljana / Jakopin Primož
9825 / Iskana jama na Lubniku / 2009 / DZRJ Ljubljana / Baričič Marjan
9826 / Moje brezno nad apnenco / 2009 / DZRJ Ljubljana / Ložar Barbara
9827 / L 70 (Kanin) / 2009 / DZRJ Ljubljana / Bergant Martina
9828 / L 71 (Kanin) / 2009 / DZRJ Ljubljana / Bergant Martina
9829 / L 73 (Kanin) / 2009 / DZRJ Ljubljana / Bergant Martina
9830 / Katedrala v Solinah / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gale Luka
9831 / Brezno pozabljenega kompasa / 2009 / DZRJ Ljubljana / Vengar Janez
9832 / Žabonov kevdrc / 2009 / DZRJ Ljubljana / Vengar Janez
9833 / Recesijsko brezno / 2009 / DZRJ Ljubljana / Vengar Janez
9834 / Brezno treh src / 2009 / DZRJ Ljubljana / Vengar Janez
9835 / Jamurica na I področju / 2009 / DZRJ Ljubljana / Marušič Lanko
9836 / Snežne nevihte nevredna čurka / 2009 / DZRJ Ljubljana / Marušič Lanko
9837 / B 119 – če je še fraj / 2009 / DZRJ Ljubljana / Marušič Lanko
9838 / Lučotova jama / 2009 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
9839 / Jama na Špičkah / 2009 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
9840 / Jakcovo brezno / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
9841 / Jama v skalni dolini / 2009 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
9842 / Jama drugega maja / 2009 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
9843 / Grupača / 2009 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
9844 / Navita jama / 2009 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
9845 / Brečnica / 2009 / DZRJ Ljubljana / Košutnik Jure
9846 / Diplomska jama / 2009 / DZRJ Ljubljana / Košutnik Jure
9847 / L 58 (Kanin) / 2009 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
9848 / Brezno v Velikem Gregorjevcu / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9849 / Buzarada / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9850 / Buzarona / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9851 / Brezno nad Lukcovim kotlom / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9852 / Šipkovo brezno / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9853 / Brezno pri razgledišču Bela peč / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9854 / Klaka / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9855 / Brezno pri Babici / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9856 / Brezno v Danjarski planini / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9857 / Jazbečeva luknja nad drago / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9858 / Babica gre na jug / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9859 / Buzaraca / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9860 / Buzakljun / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
9861 / Jama v Podrtiji / 2009 / DZRJ Ljubljana / Gregor Pintar
10037 / Pagonov pesjak / 2010 / DZRJ Ljubljana / Jamšek Petra
10038 / Jama pod Šebalskim vrhom / 2010 / DZRJ Ljubljana / Jamšek Petra
10039 / Brezno pod Slemenom / 2010 / DZRJ Ljubljana / Rupnik Primož
10040 / Debeli sneg 1 / 2010 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10041 / L 69 (Kanin) / 2010 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10042 / Ravenova žalost / 2010 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10043 / Meander pod Nadrtjo / 2010 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10044 / Smetišče pri Dolu / 2010 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10045 / Nešiba / 2010 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10046 / Vankiš čurka / 2010 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10047 / L 68 (Kanin) / 2010 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10048 / Zagorska čurka pod Pasjo jamo / 2010 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10049 / Jama v Seksi gozdu / 2010 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
10050 / Daljša korenina / 2010 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
10051 / Brezno v Polšnah / 2010 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
10052 / Brezno pod Izduhami / 2010 / DZRJ Ljubljana / Ložar Barbara
10053 / Brezno brezmadežnega spočetja / 2010 / DZRJ Ljubljana / Obu Jaroš
10054 / Pisarna / 2010 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
10055 / Brezno na Bazinovem / 2010 / DZRJ Ljubljana / Rupnik Primož
10056 / DMK 1 / 2010 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
10057 / Brezno na Ubgah / 2010 / DZRJ Ljubljana / Ložar Barbara
10058 / Jebenti Šebalk / 2010 / DZRJ Ljubljana / Perne Matija
10059 / Jama v Zajčniku / 2010 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10061 / Jama v Dovganovem dolu / 2010 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10062 / Velika čurka / 2010 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10063 / Zijalka nad Veliko Božno / 2010 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10064 / Jama nad Baluzovco / 2010 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10065 / Markotov spodmol / 2010 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10066 / Brezno na Vahti / 2010 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10067 / Jama v Mačkovem lazu / 2010 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
10068 / Šebalski večkratni skozenjc / 2010 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
10069 / Spodmol brlog Šebalk / 2010 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
10070 / ASVF 011 / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10071 / Brezno senilnega štedilmika / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10072 / Konjski balzam / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10073 / Brezno v Velikem Jarčinu / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10074 / Kajarošt / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10075 / Brezno nad Bohinjskim prevalom / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10076 / Huda jama / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10077 / Napivoserazumem / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10078 / Pukec / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10079 / Požlek / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10080 / Kajarošt brezno / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10081 / Kajarošt jama / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10082 / Roda luknja / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10083 / Vražji krempelj / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10084 / Jama na severnem pobočju Črnega vrha / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10085 / Brezno na Črnem vrhu / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10086 / Luknja pod javorjem / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10087 / Fidejkomis 1 / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10088 / Fidejkomis 2 / 2010 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10372 / Jama treh tečajnic / 2011 / DZRJ Ljubljana / Grublješič Diana
10373 / L 25 (Kanin) / 2011 / DZRJ Ljubljana / Grublješič Diana
10374 / Pihajoča špranja na Lanževici / 2011 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10375 / Marjanova zasigana jamca / 2011 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10376 / L 90 (Kanin) / 2011 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10377 / L 91 (Kanin) / 2011 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10378 / L 92 (Kanin) / 2011 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10379 / Bukejca / 2011 / DZRJ Ljubljana / Jamšek Petra
10380 / Šmarnca / 2011 / DZRJ Ljubljana / Jamšek Petra
10381 / Travnovrško brezno / 2011 / DZRJ Ljubljana / Jamšek Petra
10382 / Brezno ob ledeniški poti 5 / 2011 / DZRJ Ljubljana / Rupnik Primož
10383 / Globača / 2011 / DZRJ Ljubljana / Di bAtista Metod
10384 / Jama v beli rebri / 2011 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10385 / Žpanova črna kuna / 2011 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10386 / Feltbanka / 2011 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10387 / Brezno v gozdnem preku / 2011 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10388 / Dragotova jama / 2011 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10389 / Pečina Šekovc / 2011 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10390 / Krušna peč / 2011 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10391 / Brezno v Bzgovcah / 2011 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10392 / Jama na Rpah / 2011 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10393 / Mala jama pri italijanski kasarni / 2011 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10394 / Jama mlečna tablica / 2011 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10395 / Jambreg / 2011 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10396 / Evklidova piščal / 2011 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10397 / Velik spodmol na Hrušici / 2011 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10398 / Brezno v Javorjevi dolini / 2011 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10399 / Krvava škraplja / 2011 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
10400 / Jama Krebsovega cikla / 2011 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10401 / Na prhlodh / 2011 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10402 / Brezno na Planini za Šavnikom / 2011 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10403 / Mali Gaštan / 2011 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10404 / Kotlič / 2011 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10405 / Rupa za Skakavcem / 2011 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10406 / Ocvirk / 2011 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10407 / Brezno pod Rodico / 2011 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10408 / Brezno v Kotlah 2 / 2011 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10409 / Večkratni skozenjc / 2011 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10410 / Selovec / 2011 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10609 / Najdenko / 2012 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10610 / Spodmol za Rihardovim malnom / 2012 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10611 / Devetka / 2012 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10612 / Dvooka jama / 2012 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10613 / Lažniva škrbica / 2012 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10614 / Jama Mali dol številka 1 / 2012 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10615 / Brezno na Majeršcah / 2012 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10616 / Dolinka / 2012 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10617 / Zob časa / 2012 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10618 / EPP-2 / 2012 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10619 / EPP-4 / 2012 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10620 / A+P-1 / 2012 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10621 / G-1 (Pokljuka) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10622 / G-2 (Pokljuka) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10623 / L-93 (Kanin) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10624 / G-4 (Pokljuka) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10625 / L-94a (Kanin) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10626 / L-94b (Kanin) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10627 / L-92 (Kanin) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Privšek Aleksandra
10628 / Jama Calvinovega cikla / 2012 / DZRJ Ljubljana / Obu Jaroš
10629 / Jama neumnega telefona / 2012 / DZRJ Ljubljana / Blatnik Matej
10630 / Jama pametnega telefona / 2012 / DZRJ Ljubljana / Blatnik Matej
10631 / Mala jama Za Poljanico / 2012 / DZRJ Ljubljana / Blatnik Matej
10632 / Jama ob žičnici na Starem vrhu / 2012 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
10633 / Brezno nad Virjem / 2012 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10634 / Najina jama / 2012 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
10635 / G-5 (Pokljuka) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
10636 / G-6 (Pokljuka) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
10637 / Paradna miš / 2012 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
10638 / EPP-1 / 2012 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
10639 / EPP-3 / 2012 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
10640 / Slavkin spodmol / 2012 / DZRJ Ljubljana / Ložar Barbara
10641 / Grofovo brezno / 2012 / DZRJ Ljubljana / Ložar Barbara
10642 / Brezno 1 pod Viševnikom / 2012 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10643 / Brezno 2 pod Viševnikom / 2012 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10644 / Šahtulja / 2012 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10645 / Vikino brezno / 2012 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10646 / Boleča jama / 2012 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10647 / Brezno šolski primer / 2012 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10648 / Evklidova spalnica / 2012 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10649 / Gromova jama / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10650 / Jama z razgledom / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10651 / Brezno pod Planino za Šavnikom / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10652 / Dvojno brezno pod Planino za Šavnikom / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10653 / Paralelogram polžev / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10654 / Ignoranca A.M. / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10655 / I-5a (Kanin) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10656 / L-43a (Kanin) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10657 / L-42 (Kanin) / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10658 / Flojdra 1 / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10659 / Flojdra 2 / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10660 / Starovrško brezno / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10661 / Brezno v Dednem vrhu / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10662 / Jama 7 na Pokljuki / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10663 / Mala Opatija / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10664 / Nedeljska jama / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10665 / Podkev / 2012 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10872 / Divina špranjca / 2013 / DZRJ Ljubljana / Blatnik Matej
10873 / Meterjama / 2013 / DZRJ Ljubljana / Blatnik Matej
10874 / Šišmiš / 2013 / DZRJ Ljubljana / Blatnik Matej
10875 / Tesnilka / 2013 / DZRJ Ljubljana / Blatnik Matej
10876 / Mini / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10877 / Brezno ob rampi / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10878 / Dvojčici pod Planinco / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10879 / Povitlana jama / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10880 / Pokozlana jama / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10881 / Jama z rogmi / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10882 / Brezno v štoru / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10883 / Reža na Sopadi / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10884 / Jama v Veliki dolini / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10885 / Panšula / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10886 / Birsovka / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10887 / Podbreg 1 / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
10888 / Jama izgubljene Matice / 2013 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10889 / Hladnoča / 2013 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10890 / Brezno na robu Blejske konte / 2013 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10891 / Čurka na robu Blejske konte / 2013 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10892 / K-44 (Kanin) / 2013 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10893 / K-69 (Kanin) / 2013 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
10894 / Jama pri Železnih vratih / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
10895 / Jama v senožeti / 2013 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
10896 / Rodna gruda / 2013 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
10897 / ZOB 3,5 / 2013 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10898 / Aulos / 2013 / DZRJ Ljubljana / Kosič Katarina
10899 / Čeča / 2013 / DZRJ Ljubljana / Kosič Katarina
10900 / Gorski privez / 2013 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
10901 / Jama Kokoška / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grublješič Diana
10902 / Sneža / 2013 / DZRJ Ljubljana / Grublješič Diana
10903 / Jama v oddelku 101b (Pokljuka) / 2013 / DZRJ Ljubljana / Fajdiga Bojana
10904 / Trubarjev dah / 2013 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
10905 / Platonovo šepetanje / 2013 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10906 / Jama barvitih kombinezonov / 2013 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10907 / Sizifova skala / 2013 / DZRJ Ljubljana / Croskrey Andrea
10908 / Jama v jarku / 2013 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10909 / Jama trojnega razočaranja / 2013 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10910 / Bela poroka / 2013 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
10911 / Dan ugaša / 2013 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10912 / Jama nad planino za Šavnikom / 2013 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
10913 / Svizčev kvartir / 2013 / DZRJ Ljubljana / Senica David
10914 / Vinetov hladilnik / 2013 / DZRJ Ljubljana / Senica David
10915 / Vinkotova kuhna / 2013 / DZRJ Ljubljana / Senica David
11211 / Z-5 (Kanin) / 2014 / DZRJ Ljubljana / Borko Špela
11212 / Suhor brezno / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11213 / Lisičja jama pri Zavrhu / 2014 / DZRJ Ljubljana / Delić Teo
11214 / Žižkovo brezence / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11215 / Vedrilnica / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11216 / Skopano brezno Pri dveh prepadih / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11217 / Pri dveh prepadih / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11218 / L-94c (Kanin) / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11219 / L-94d (Kanin) / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11220 / L-94e (Kanin) / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11221 / L-95 (Kanin) / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11222 / L-98 (Kanin) / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11223 / L-100 (Kanin) / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11224 / Lipovnik / 2014 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11225 / Poslednji mohikanec / 2014 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11226 / Šinjorina / 2014 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11227 / Skuzenc / 2014 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11228 / Patria / 2014 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11229 / Vinta / 2014 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
11230 / Kovačevo brezno / 2014 / DZRJ Ljubljana / Grecs Riko
11231 / Azbestoza / 2014 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
11232 / Vidervolova jama / 2014 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
11233 / Jama pod balvani / 2014 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
11234 / Bocino brezno / 2014 / DZRJ Ljubljana / Sivec Nataša
11235 / Brezno pri Ledeni jami pri Ograji / 2014 / DZRJ Ljubljana / Košutnik Jure
11236 / Podskalna zatočiščnica / 2014 / DZRJ Ljubljana / Blatnik Matej
11237 / L-99 (Kanin) / 2014 / DZRJ Ljubljana / Blatnik Matej
11238 / Marelična jama / 2014 / DZRJ Ljubljana / Jamšek Rupnik Petra
11239 / Moravski netopir / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kocjančič Anja
11240 / Nova jama v Paradnem griču / 2014 / DZRJ Ljubljana, DRP Škofja Loka / Di Batista Matic
11241 / V imenu ljudstva / 2014 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
11242 / Foušarija / 2014 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
11243 / Brezno nad Snežnico / 2014 / DZRJ Ljubljana / Šuštar Tomaž
11244 / Mlekozaver / 2014 / DZRJ Ljubljana / Šuštar Tomaž
11245 / Brezno malega gamsa / 2014 / DZRJ Ljubljana / Šuštar Tomaž
11246 / Razširjeno brezno pri Moravskih gredicah / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kranjc Tomaž
11247 / Moravska pašta / 2014 / DZRJ Ljubljana / Flis Jaka
11248 / Spodmol nad Mižukom / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11249 / K-74 (Kanin) / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11250 / K-73 (Kanin) / 2014 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11251 / Dva lovca / 2014 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
11252 / Brezno 1 za Črnim vrhom / 2014 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
11253 / Brezno na koti 1453 / 2014 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
11254 / Absurd lepote / 2014 / DZRJ Ljubljana, DRP Škofja Loka / Pintar Gregor
11255 / P šterka / 2014 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11362 / Brezno boginje Maje / 2014 / JK Železničar, DZRJ Ljubljana / Stražišar Janez
11476 / Polomček / 2015 / DZRJ Ljubljana, JK Krka / Prelovšek Mitja
11477 / Medvedova sapa / 2015 / DZRJ Ljubljana / Blatnik Matej
11478 / Juretova štirna / 2015 / DZRJ Ljubljana / Blatnik Matej
11479 / Tobogan / 2015 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11480 / Jama na poti med Uskovnico in Planino Spodnji Tosc / 2015 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11481 / L-94f (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11482 / Tiranija demokracije / 2015 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11483 / Tepkovec / 2015 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11484 / Jama v vilinskem gozdu / 2015 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11485 / Jamsko okolje / 2015 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11486 / Brlogolog / 2015 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11487 / Koščeni brlog / 2015 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11488 / L-96 (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11489 / L-97 (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11490 / Brezno v Nadrtski idili 1 / 2015 / DZRJ Ljubljana / Jamšek Rupnik Petra
11491 / Brezno v Nadrtski idili 2 / 2015 / DZRJ Ljubljana / Jamšek Rupnik Petra
11492 / Brezno pod Brdom / 2015 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11493 / Brezno na sončni jasi / 2015 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11494 / Kamnita hiška / 2015 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11495 / Zijalka na Dolgih njivah / 2015 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11496 / Jama za konjskim koritom / 2015 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11497 / Brezno pod Malim vrhom / 2015 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11498 / Zahodno brezno / 2015 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11499 / Mulko / 2015 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11500 / Buddy Hole / 2015 / DZRJ Ljubljana / Myre Joe
11501 / Jama filozofskega dojenčka / 2015 / DZRJ Ljubljana / Myre Joe
11502 / Brezno kvadkopter / 2015 / DZRJ Ljubljana / Covington Matt
11503 / Naša jama / 2015 / DZRJ Ljubljana / Borko Špela
11504 / Skoznc pri Glavičini / 2015 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11505 / Prezrta jama pri Račiški pečini / 2015 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11506 / Podcestnica / 2015 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11507 / K-75 (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11508 / K-76 (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11509 / K-77 (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11510 / K-78 (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11511 / K-80 (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11512 / K-81 (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11513 / Andrcova čumnata / 2015 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
11514 / L-36a (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
11515 / L-36b (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
11516 / L-23 (Kanin) / 2015 / DZRJ Ljubljana / Gabrovšek Franci
11517 / Babanščina / 2015 / DZRJ Ljubljana / Gabrovšek Franci
11521 / Ladonova jama / 2015 / JDDR Ajdovščina, DZRJ Ljubljana, Sirena Sub, JD Rakek / Remškar Bogomir
11876 / Peklenski portal / 2016 / DZRJ Ljubljana / Delić Teo
11877 / Modrc Francijeve medvedke / 2016 / DZRJ Ljubljana / Delić Teo
11878 / Ledenica vztrajnosti / 2016 / DZRJ Ljubljana / Delić Teo
11879 / Čeladarka / 2016 / DZRJ Ljubljana / Delić Teo
11880 / Brezno poslednjega upa / 2016 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11881 / Malo brezno ob poti na Tosc / 2016 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11882 / Viljamovka na Toscu / 2016 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11883 / Veliko brezno ob poti na Tosc / 2016 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11884 / Brezno pod razcepljenim drevesom / 2016 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11885 / Ortarjeva jama / 2016 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11886 / Jazbina nad Rašo / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11887 / Velikonočni skozenjc / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11888 / Rokrik / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11889 / Zavetišče v divjini / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11890 / Tont / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11891 / Rokijeva jama / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11892 / Ravninka / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11893 / Niša / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11894 / Azimut / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11895 / Dvojni brlog / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11896 / Tatrmanova jama / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11897 / Zimski špargelj / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11898 / Brezno pri jelenovem rogu / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11899 / Štirje letni časi / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11900 / Jama pod Gorenjskimi vršiči / 2016 / DZRJ Ljubljana / Grecs Rok
11901 / Kozliček / 2016 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Uroš
11902 / Romeo / 2016 / DZRJ Ljubljana / Rexhepi Behare
11903 / Titova soba / 2016 / DZRJ Ljubljana / Flis Jaka
11904 / Viševniški dimnik 2 / 2016 / DZRJ Ljubljana / Borko Špela
11905 / Karafugifinka / 2016 / DZRJ Ljubljana / Borko Špela
11906 / Sončnica / 2016 / DZRJ Ljubljana / Borko Špela
11907 / G-3 (Pokljuka) / 2016 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11908 / Ta-1 (Kanin) / 2016 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11909 / Brezno v Brdih nad Lipanco / 2016 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11910 / Ledeno Brdo / 2016 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž
11911 / Poka južno od Ferderba / 2016 / DZRJ Ljubljana / Presetnik Primož
11912 / Psihosomatika / 2016 / DZRJ Ljubljana / Di Batista Matic
11913 / Viševniški dimnik 1 / 2016 / DZRJ Ljubljana / Škufca David
11914 / Požiralnik pri Remihovem mlinu / 2016 / DZRJ Ljubljana / Prelovšek Mitja
11915 / Jelenova ordinacija / 2016 / DZRJ Ljubljana / Krajnc Tomaž, Škufca David
11916 / Radošca / 2016 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
11917 / Nad jamo / 2016 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
11918 / Brezno sijočih zvezd / 2016 / DZRJ Ljubljana / Pintar Gregor
11919 / L-200 (Kanin) / 2016 / DZRJ Ljubljana / Kosič Ficco Katarina