za leto 2009

Ime jame / tip zapisnika / datum dokumenta / avtor(-ji):

Brezno v globoki škraplji / A / 13.02.2005 / Mitja Prelovšek
Brezno v globoki škraplji / D / 13.02.2005 / Mitja Prelovšek
Brezno v globoki škraplji / C / 13.02.2005 / Mitja Prelovšek
Podutiško brezno / B / 02.03.2009 / Mitja Prelovšek
Mali kevder v Bukovju / B / 08.03.2009 / Luka Gale
Mali kevder v Bukovju / E / 08.03.2009 / Luka Gale
Srednji kevdrc v Bukovju / B / 08.03.2009 / Luka Gale
Srednji kevdrc v Bukovju / E / 08.03.2009 / Luka Gale
Veliki kevder v Bukovju / B / 08.03.2009 / Luka Gale
Veliki kevder v Bukovju / E / 08.03.2009 / Luka Gale
Mižuk / B / 16.02.2008 / Mitja Prelovšek
Mikličeva jama / B / 28.03.2009 / Luka Gale
Mikličeva jama / C / 07.03.2009 / Luka Gale
Mikličeva jama / E / 07.03.2009 / Luka Gale
Brezno pod skalo / A / 29.09.2008 / Janez Kanoni
Brezno pod skalo / C / 29.09.2008 / Janez Kanoni
Brezno pod skalo / E / 29.09.2008 / Janez Kanoni
Brezno nad Lopuševo dolino / B / 02.04.2009 / Rok Grecs
Jama v Lukježevem hrastičju / B / 02.04.2009 / Rok Grecs
Brcetovo brezno / B / 02.04.2009 / Riko Grecs
Hladnikova jama / B / 02.04.2009 / Riko Grecs
Spodnja Polšna / B / 02.04.2009 / Riko Grecs
Jama pri krmišču / A / 02.04.2009 / Janez Kanoni
Jama pri krmišču / C / 02.04.2009 / Janez Kanoni
Jama pri krmišču / E / 02.04.2009 / Janez Kanoni
Usad v Pušči / A / 13.04.2009 / Janez Kanoni
Usad v Pušči / C / 13.04.2009 / Janez Kanoni
Usad v Pušči / E / 13.04.2009 / Janez Kanoni
Usad v Pušči / D / 13.04.2009 / Janez Kanoni
Jama v Lavrinovem talu / A / 22.04.2009 / Janez Kanoni
Jama v Lavrinovem talu / C / 13.04.2009 / Janez Kanoni
Jama v Lavrinovem talu / E / 13.04.2009 / Janez Kanoni
Jama v Lavrinovem talu / D / 13.04.2009 / Janez Kanoni
Rikrok / A / 13.05.2009 / Riko Grecs
Rikrok / C / maj 2009 / Riko Grecs
Škrtova jama / B / 05.05.2009 / Riko Grecs
Jama Olerija / B / 05.05.2009 / Rok Grecs
Jama pri Kevdercu / A / 21.03.2009 / Barbara Ložar
Jama pri Kevdercu / E / 21.03.2009 / Barbara Ložar
Jama pri Kevdercu / C / 04.04.2009 / Gregor Pintar
Žabja jama v Volariji / A / 29.05.2009 / Luka Gale
Žabja jama v Volariji / C / 28.05.2009 / Luka Gale
Kamrice v Pagonovih rupah / A / 21.05.2009 / Luka Gale
Kamrice v Pagonovih rupah / C / 29.05.2009 / Luka Gale
Jama Jaroslav Šircelj / B / 12.05.2009 / Rok Grecs
Kozlovka pri Škocjanu / B / 19.05.2009 / Riko Grecs
Mežnarjeva jama / A / 24.04.2009 / Tomaž Krajnc
Mežnarjeva jama / C / 24.04.2009 / Tomaž Krajnc
Matjaževa jama / B / 05.05.2009 / Rok Grecs
Brezno 3 v Velikem dolu / A / 23.03.2009 / Matic Di Batista
Brezno 3 v Velikem dolu / C / 23.03.2009 / Matic Di Batista
Brezno v ogradcah / B / 07.07.2009 / Riko Grecs
Komihcova jama / B / 07.07.2009 / Riko Grecs
Jama na Paradini / B / 07.07.2009 / Rok Grecs
Tavčarjeva jama v hrastih / B / 07.07.2009 / Rok Grecs
Čerinka jama / B / 07.07.2009 / Rok Grecs
Brezno v zgonu / B / 07.07.2009 / Rok Grecs
Jama v Mercah / A / 05.06.2009 / Tomaž Krajnc
Jama v Mercah / C / 05.06.2009 / Tomaž Krajnc
Jama v Selih / B / 24.08.2009 / Maja Zagmajster
Jama v Selih / E / 22.08.2009 / Maja Zagmajster
Brezno pri Beki / B / 24.08.2009 / Maja Zagmajster
Brezno pri Beki / E / 22.08.2009 / Maja Zagmajster
Jama na Polanah / B / 24.08.2009 / Maja Zagmajster
Jama na Polanah / E / 22.08.2009 / Maja Zagmajster
Brezno pri lipah / B / 24.08.2009 / Maja Zagmajster
Brezno pri lipah / E / 22.08.2009 / Maja Zagmajster
Spodmol pri Klancu / B / 24.08.2009 / Maja Zagmajster
Spodmol pri Klancu / E / 22.08.2009 / Maja Zagmajster
Jama rašiškega škrata / A / 05.09.2009 / Matej Dular
Jama rašiškega škrata / C / 05.09.2009 / Matej Dular
Jama rašiškega škrata / E / 05.09.2009 / Matej Dular
Jazbina Fabijanca / B / 24.08.2009 / Rok Grecs
Jazbina Fabijanca / E / 24.08.2009 / Riko Grecs
Markučava jama / B / 12.10.2009 / Riko Grecs
Anžetov šiht / A / 20.07.2009 / Janez Kanoni
Anžetov šiht / C / 20.07.2009 / Janez Kanoni
Anžetov šiht / D / 20.07.2009 / Janez Kanoni
Anžetov šiht / E / 20.07.2009 / Janez Kanoni
Ksenijina špranjica / A / 21.07.2009 / Janez Kanoni
Ksenijina špranjica / C / 21.07.2009 / Janez Kanoni
Ksenijina špranjica / D / 21.07.2009 / Janez Kanoni
Ksenijina špranjica / E / 21.07.2009 / Janez Kanoni
Znana jama / A / 14.07.2009 / Janez Kanoni
Znana jama / C / 14.07.2009 / Janez Kanoni
Znana jama / D / 14.07.2009 / Janez Kanoni
Znana jama / E / 14.07.2009 / Janez Kanoni
Brezno nad Hasberkom / B / 10.12.2008 / Janez Kanoni
Brezno nad Hasberkom / E / 10.12.2008 / Janez Kanoni
Brezno nad Hasberkom / I / 10.12.2008 / Janez Kanoni
Brezno v Čokovi dolini / A / 23.06.2009 / Janez Kanoni
Brezno v Čokovi dolini / C / 23.06.2009 / Janez Kanoni
Brezno v Čokovi dolini / D / 23.06.2009 / Janez Kanoni
Brezno v Čokovi dolini / E / 23.06.2009 / Janez Kanoni
Meletovo brezno / A / 15.07.2009 / Janez Kanoni
Meletovo brezno / C / 15.07.2009 / Janez Kanoni
Meletovo brezno / D / 15.07.2009 / Janez Kanoni
Meletovo brezno / E / 15.07.2009 / Janez Kanoni
Tomažičev kevdrc / B / 06.07.2009 / Janez Kanoni
Tomažičev kevdrc / E / 06.07.2009 / Janez Kanoni
Tomažičev kevdrc / I / 06.07.2009 / Janez Kanoni
Milavčevo brezno / B / 06.07.2009 / Janez Kanoni
Milavčevo brezno / E / 06.07.2009 / Janez Kanoni
Milavčevo brezno / I / 06.07.2009 / Janez Kanoni
Brezno nad izviri v Malnih 1 + 5135 / B / 06.07.2009 / Janez Kanoni
Brezno nad izviri v Malnih 1 + 5135 / E / 06.07.2009 / Janez Kanoni
Brezno nad izviri v Malnih 1 + 5135 / I / 06.07.2009 / Janez Kanoni
Maocetungova jama / A / 14.06.2009 / Janez Kanoni
Maocetungova jama / C / 14.06.2009 / Janez Kanoni
Maocetungova jama / D / 14.06.2009 / Janez Kanoni
Maocetungova jama / E / 14.06.2009 / Janez Kanoni
Center odličnosti / A / 27.07.2009 / Gregor Pintar
Center odličnosti / C / 28.07.2009 / Gregor Pintar
Center odličnosti / E / 27.07.2009 / Gregor Pintar
L79 (Kanin) / A / 10.08.2009 / Gregor Pintar
L79 (Kanin) / C / 10.08.2009 / Gregor Pintar
L79 (Kanin) / E / 10.08.2009 / Gregor Pintar
Navihana malina / A / 27.05.2009 / Gregor Pintar
Navihana malina / C / 10.06.2009 / Gregor Pintar
Navihana malina / E / 27.05.2009 / Gregor Pintar
Brezno ob novi cesti na NE vznožju Črnega / B / 25.05.2009 / Gregor Pintar
Brezno ob novi cesti na NE vznožju Črnega / C / 27.05.2009 / Gregor Pintar
Brezno ob novi cesti na NE vznožju Črnega / E / 25.05.2009 / Gregor Pintar
Brezno na Golačkem vrhu / A / 11.05.2009 / Gregor Pintar
Brezno na Golačkem vrhu / C / 11.05.2009 / Gregor Pintar
Brezno na Golačkem vrhu / E / 01.05.2009 / Gregor Pintar
Raztoka / B+E / 03.10.2009 / Gregor Pintar
Jama na Golačkem vrhu / A / 11.05.2009 / Gregor Pintar
Jama na Golačkem vrhu / C / 11.05.2009 / Gregor Pintar
Jama na Golačkem vrhu / E / 01.05.2009 / Gregor Pintar
Bohinjka / A / 01.09.2009 / Gregor Pintar
Bohinjka / C / 04.09.2009 / Gregor Pintar
Bohinjka / E / 04.09.2009 / Gregor Pintar
Jama v Dolcah / B / 22.10.2009 / Rok Grecs
Fruševka / B / 22.10.2009 / Rok Grecs
Jama hudega bika / A / 13.10.2009 / Primož Presetnik
Jama hudega bika / C / 11.10.2009 / Primož Presetnik
Jama hudega bika / D+E / 11.10.2009 / Primož Presetnik
Grebenčeva klet / A / 12.11.2009 / Primož Presetnik
Grebenčeva klet / C / 8.11.2009 / Primož Presetnik
Grebenčeva klet / D+E / 8.11.2009 / Primož Presetnik
Brezno 1 v Hrvatih / B / 23.11.2009 / Janez Kanoni
Brezno 1 v Hrvatih / E / 23.11.2009 / Janez Kanoni
Brezno 1 v Hrvatih / I / 30.11.2009 / Janez Kanoni
Brezno na Medvedici / A / 09.11.2009 / Luka Gale
Brezno na Medvedici / C / 09.11.2009 / Luka Gale
Karo brezno / A / 22.11.2009 / Tomaž Krajnc
Karo brezno / C / 22.11.2009 / Tomaž Krajnc
Brezno v Hrvatih 2 / B / 23.11.2009 / Janez Kanoni
Brezno v Hrvatih 2 / E / 23.11.2009 / Janez Kanoni
Brezno v Hrvatih 2 / I / 30.11.2009 / Janez Kanoni
Odkopano brezno / B / 23.11.2009 / Janez Kanoni
Odkopano brezno / E / 23.11.2009 / Janez Kanoni
Odkopano brezno / I / 30.11.2009 / Janez Kanoni
L72 (Kanin) / A / 01.09.2009 / Bojana Fajdiga
L72 (Kanin) / C / 22.11.2009 / Bojana Fajdiga
L72 (Kanin) / E / 09.08.2006 / Franc Lanko Marušič
L82 / A / 17.12.2009 / Špela Bavec
L82 / C / 17.12.2009 / Špela Bavec
Zaprikrajsko brezno 5 / A / 05.03.2009 / Franc Lanko Marušič
Zaprikrajsko brezno 5 / C / 05.03.2009 / Franc Lanko Marušič
Zaprikrajsko brezno 5 / C / 05.03.2009 / Franc Lanko Marušič
Zaprikrajsko brezno 5 / E / 05.03.2009 / Franc Lanko Marušič
Zaprikrajsko brezno 5 / D / 05.03.2009 / Franc Lanko Marušič
Čurka pri breznu v Doljah / B / 29.12.2009 / Rok Grecs
Čurka pri breznu v Doljah / E / 27.12.2009 / Rok Grecs
Godinjsko brezno / B / 24.08.2009 / Riko Grecs
Godinjsko brezno / E / 24.08.2009 / Riko Grecs
Šončeva / B / 29.12.2009 / Rok Grecs
Šončeva / E / 27.12.2009 / Rok Grecs
Jama pri žegni / A / 11.12.2009 / Rok Grecs
Jama pri žegni / C / maj 2009 / Rok Grecs
Mržkovo brezno / A / 11.12.2009 / Riko Grecs
Mržkovo brezno / C / junij 2009 / Riko Grecs
Novo brezno na Tolstem vrhu / A / 11.12.2009 / Rok Grecs
Novo brezno na Tolstem vrhu / C / junij 2009 / Rok Grecs
Jama jeriškega mačka / A / 11.12.2009 / Rok Grecs
Jama jeriškega mačka / C / junij 2009 / Rok Grecs
Katarinca / A / 11.12.2009 / Rok Grecs
Katarinca / C / junij 2009 / Rok Grecs
Jama v Predulah / A / 11.12.2009 / Riko Grecs
Jama v Predulah / C / junij 2009 / Riko Grecs
Jama hitrega goža / A / 11.12.2009 / Riko Grecs
Jama hitrega goža / C / junij 2009 / Riko Grecs
Jama v brezpotju / A / 11.12.2009 / Rok Grecs
Jama v brezpotju / C / junij 2009 / Rok Grecs
Spodmol na gmajni / A / 11.12.2009 / Rok Grecs
Spodmol na gmajni / C / sept. 2009 / Rok Grecs
Brezno pri grapah / A / 11.12.2009 / Riko Grecs
Brezno pri grapah / C / sept. 2009 / Riko Grecs
Piškova jama na Volariji / A / 11.12.2009 / Riko Grecs
Piškova jama na Volariji / C / sept. 2009 / Riko Grecs
Katarinovčevo brezno / A / 11.12.2009 / Riko Grecs
Katarinovčevo brezno / C / sept. 2009 / Riko Grecs
Jamnica / A / 11.12.2009 / Riko Grecs
Jamnica / C / sept. 2009 / Riko Grecs
Jama v Poduli / A / 11.12.2009 / Rok Grecs
Jama v Poduli / C / sept. 2009 / Rok Grecs
Kralava jamca / A / 11.12.2009 / Rok Grecs
Kralava jamca / C / sept. 2009 / Rok Grecs
Spodmol pri Kralavi jamci / A / 11.12.2009 / Riko Grecs
Spodmol pri Kralavi jamci / C / dec. 2009 / Riko Grecs
DEBI 2 (Brezno na oko) / A / 17.12.2009 / Matej Dular
DEBI 2 (Brezno na oko) / E / 17.12.2009 / Matej Dular
DEBI 2 (Brezno na oko) / I / 17.12.2009 / Matej Dular
DEBI 2 (Brezno na oko) / C / 27.01.2009 / Matej Dular
DEBI 2 (Brezno na oko) / C / 27.01.2009 / Matej Dular
Brezno 1 pri Dovčarju (Viljemova jama) / C / sept. 2009 / Matej Dular
Brezno 1 pri Dovčarju (Viljemova jama) / C / sept. 2009 / Matej Dular
Šivčevo brezno / A / 7.1.2010 / Matej Dular
Šivčevo brezno / C / 17.10.2009 / Matej Dular
Šivčevo brezno / E / 17.10.2009 / Matej Dular
L61 – Rovka / A / 18.1.2010 / Aleksandra Privšek
L61 – Rovka / C / 18.1.2010 / Aleksandra Privšek
L61 – Rovka / E / 18.1.2010 / Aleksandra Privšek
Klojerca / A / 21.1.2010 / Primož Jakopin
Klojerca / C / 21.1.2010 / Primož Jakopin
Klojerca / D+E / 21.1.2010 / Primož Jakopin
Brezno v Sušnikovi gmajni / B+E / 18.1.2010 / Marjan Baričič
Jama pod vrhom Lubnika / B+E / 5.1.2010 / Marjan Baričič
Jama pod vrhom Lubnika / C / 9.12.2009 / Marjan Baričič
Sušnikova jama / B+E / 5.1.2010 / Marjan Baričič
Iskana jama na Lubniku / A / 7.12.2009 / Marjan Baričič
Iskana jama na Lubniku / C / 9.12.2009 / Marjan Baričič
Iskana jama na Lubniku / E / 9.12.2009 / Marjan Baričič
Moje brezno nad apnenco / A / 21.3.2009 / Barbara Ložar
Moje brezno nad apnenco / C / 4.4.2009 / Gregor Pintar
Moje brezno nad apnenco / E / 21.3.2009 / Barbara Ložar
L 70 (Kanin) / A / 29.12.2009 / Martina Bergant
L 70 (Kanin) / C / 29.12.2009 / Martina Bergant
L 70 (Kanin) / E / 9.8.2006 / Franc Lanko Marušič
L 71 (Kanin) / A / 29.12.2009 / Martina Bergant
L 71 (Kanin) / C / 29.12.2009 / Martina Bergant
L 71 (Kanin) / E / 9.8.2006 / Franc Lanko Marušič
L 73 (Kanin) / A / 29.12.2009 / Martina Bergant
L 73 (Kanin) / C / 29.12.2009 / Martina Bergant
L 73 (Kanin) / E / 9.8.2006 / Franc Lanko Marušič
Boštonova jama / B+E / 25.1.2010 / Bojana Fajdiga
Katedrala v Solinah / A / 16.1.2010 / Luka Gale
Katedrala v Solinah / C / 16.1.2010 / Luka Gale
Brezno pozabljenega kompasa / A / 18.1.2010 / Janez Vengar
Brezno pozabljenega kompasa / C / 18.1.2010 / Janez Vengar
Žabonov kevdrc / A / 11.1.2010 / Janez Vengar
Žabonov kevdrc / C / 11.1.2010 / Janez Vengar
Žabonov kevdrc / C / 11.1.2010 / Janez Vengar
Žabonov kevdrc / D / 11.1.2010 / Janez Vengar
Recesijsko brezno / A / 11.1.2010 / Janez Vengar
Recesijsko brezno / C / 11.1.2010 / Janez Vengar
Recesijsko brezno / D / 11.1.2010 / Janez Vengar
Brezno treh src / A / 14.1.2010 / Janez Vengar
Brezno treh src / C / 14.1.2010 / Janez Vengar
Brezno treh src / C / 14.1.2010 / Janez Vengar
Brezno treh src / D / 14.1.2010 / Janez Vengar
Jamurica na I področju / A / 09.01.2010 / Franc Lanko Marušič
Jamurica na I področju / C / 09.01.2010 / Franc Lanko Marušič
Jamurica na I področju / C / 09.01.2010 / Franc Lanko Marušič
Jamurica na I področju / D / 09.01.2010 / Franc Lanko Marušič
Snežne nevihte nevredna čurka / A / 21.12.2009 / Franc Lanko Marušič
Snežne nevihte nevredna čurka / C / 21.12.2009 / Franc Lanko Marušič
Snežne nevihte nevredna čurka / D / 21.12.2009 / Franc Lanko Marušič
B 119 – če je še fraj / A / 09.01.2010 / Franc Lanko Marušič
B 119 – če je še fraj / C / 09.01.2010 / Franc Lanko Marušič
B 119 – če je še fraj / D / 09.01.2010 / Franc Lanko Marušič
Lučotova jama / A / 19.12.2009 / Tomaž Krajnc
Lučotova jama / C / 19.12.2009 / Tomaž Krajnc
Lučotova jama / C / 19.12.2009 / Tomaž Krajnc
Za breznom / A / 27.09.2009 / Tomaž Krajnc
Za breznom / C / 14.09.2009 / Tomaž Krajnc
Jelenca jama / A / 14.08.2009 / Tomaž Krajnc
Jelenca jama / C / 14.08.2009 / Tomaž Krajnc
Jelenca jama / C / 14.08.2009 / Tomaž Krajnc
Jama na Špičkah / A / 13.01.2010 / Matija Perne
Jama na Špičkah / C / 14.01.2010 / Matija Perne
Jama na Špičkah / E / 13.01.2010 / Matija Perne
Jama na Špičkah / D / 13.01.2010 / Matija Perne
Luknja nad Selcami / B+E / 13.01.2010 / Matija Perne
Jama v Gači / A / 20.01.2010 / Špela Bavec
Jama v Gači / C / 20.01.2010 / Špela Bavec
Jakcovo brezno / A / 11.12.2009 / Rok Grecs
Jakcovo brezno / C / junij 2009 / Rok Grecs
Jama v skalni dolini / A / 11.12.2009 / Riko Grecs
Jama v skalni dolini / C / junij 2009 / Riko Grecs
Jama drugega maja / A / 06.01.2010 / Matic Di Batista
Jama drugega maja / C / 06.01.2010 / Matic Di Batista
Brezno ob cesti Kopriva – Štanjel / A / 06.01.2010 / Matic Di Batista
Brezno ob cesti Kopriva – Štanjel / C / 06.01.2010 / Matic Di Batista
Grupača / A / 06.01.2010 / Matic Di Batista
Grupača / C / 06.01.2010 / Matic Di Batista
Navita jama / A / 06.01.2010 / Matic Di Batista
Navita jama / C / 06.01.2010 / Matic Di Batista
Brečnica / A / 18.12.2009 / Jure Košutnik
Brečnica / C / 18.12.2009 / Jure Košutnik
Brečnica / D+E / 18.12.2009 / Jure Košutnik
Diplomska jama / A / 04.01.2010 / Jure Košutnik
Diplomska jama / C / 04.01.2010 / Jure Košutnik
Diplomska jama / D+E / 04.01.2010 / Jure Košutnik
Markonova jama / B / 18.12.2009 / Jure Košutnik
Markonova jama / D+E / 18.12.2009 / Jure Košutnik
Markonova jama / C / okt. 2009 / Jure Košutnik
Šišenska jama / B+E / 18.12.2009 / Jure Košutnik
Šišenska jama / B+E / 23.11.2009 / Jure Košutnik
Pečuje / B+E / 18.12.2009 / Jure Košutnik
Jama na Velikem vrhu / A / 24.11.2009 / Jure Košutnik
Jama na Velikem vrhu / C / 24.11.2009 / Jure Košutnik
Jama na Velikem vrhu / E / 24.11.2009 / Jure Košutnik
Brezno 2 pri Dovčarju / A / 24.11.2009 / Jure Košutnik
Brezno 2 pri Dovčarju / C / 24.11.2009 / Jure Košutnik
Brezno 2 pri Dovčarju / D+E / 24.11.2009 / Jure Košutnik
Revenov brezen / A / 31.12.2009 / Primož Rupnik
Revenov brezen / D / 31.12.2009 / Primož Rupnik
Revenov brezen / C / 31.12.2009 / Luka Gale
Revenov brezen / C / 31.12.2009 / Luka Gale
Revenov brezen / C / 31.12.2009 / Luka Gale
Revenov brezen / C / 31.12.2009 / Luka Gale
Revenov brezen / E / 31.12.2009 / Primož Rupnik
L 58 (Kanin) / A / 1.9.2009 / Bojana Fajdiga
L 58 (Kanin) / C / 26.1.2010 / Matija Perne
L 58 (Kanin) / E / 7.8.2006 / Martina Bergant
Brezno v Vel. Gregorjevcu / A / 19.09.2009 / Gregor Pintar
Brezno v Vel. Gregorjevcu / C / 06.09.2009 / Gregor Pintar
Brezno v Vel. Gregorjevcu / E / 19.09.2009 / Gregor Pintar
Buzarada / A / 02.11.2009 / Gregor Pintar
Buzarada / C / 23.10.2009 / Gregor Pintar
Buzarada / E / 23.10.2009 / Gregor Pintar
Buzarona / A / 10.10.2009 / Gregor Pintar
Buzarona / C / 20.10.2009 / Gregor Pintar
Buzarona / E / 20.10.2009 / Gregor Pintar
Brezno nad Lukcovim kotlom / A / 18.11.2009 / Gregor Pintar
Brezno nad Lukcovim kotlom / C / 08.11.2009 / Gregor Pintar
Brezno nad Lukcovim kotlom / E / 08.11.2009 / Gregor Pintar
Šipkovo brezno / A / 14.11.2009 / Gregor Pintar
Šipkovo brezno / C / 08.11.2009 / Gregor Pintar
Šipkovo brezno / E / 08.11.2009 / Gregor Pintar
Brezno pri razgledišču Bela peč / A / 22.11.2009 / Gregor Pintar
Brezno pri razgledišču Bela peč / C / 10.11.2009 / Gregor Pintar
Brezno pri razgledišču Bela peč / E / 10.11.2009 / Gregor Pintar
Klaka / A / 18.11.2009 / Gregor Pintar
Klaka / C / 08.11.2009 / Gregor Pintar
Klaka / E / 08.11.2009 / Gregor Pintar
Brezno pri Babici / A / 31.10.2009 / Gregor Pintar
Brezno pri Babici / C / 08.11.2009 / Gregor Pintar
Brezno pri Babici / E / 08.11.2009 / Gregor Pintar
Brezno v Danjarski planini / A / 18.09.2009 / Gregor Pintar
Brezno v Danjarski planini / C / 12.09.2009 / Gregor Pintar
Brezno v Danjarski planini / E / 12.09.2009 / Gregor Pintar
Brezno v Požleku / B / 02.01.2010 / Gregor Pintar
Jazbečeva luknja nad Drago / A / 03.01.2010 / Gregor Pintar
Jazbečeva luknja nad Drago / C / 05.01.2010 / Gregor Pintar
Jazbečeva luknja nad Drago / E / 05.01.2010 / Gregor Pintar
Babica gre na jug / A / 31.10.2009 / Gregor Pintar
Babica gre na jug / C / 10.01.2010 / Gregor Pintar
Babica gre na jug / C / 10.01.2010 / Gregor Pintar
Babica gre na jug / D / 10.01.2010 / Gregor Pintar
Babica gre na jug / E / 10.01.2010 / Gregor Pintar
Buzaraca / A / 31.10.2009 / Gregor Pintar
Buzaraca / C / 20.10.2009 / Gregor Pintar
Buzaraca / E / 20.10.2009 / Gregor Pintar
Jama v Podrtiji / A / 03.10.2009 / Gregor Pintar
Jama v Podrtiji / C / 08.11.2009 / Gregor Pintar
Jama v Podrtiji / E / 08.11.2009 / Gregor Pintar
Buzakljun / A / 31.10.2009 / Gregor Pintar
Buzakljun / C / 20.10.2009 / Gregor Pintar
Buzakljun / E / 04.10.2009 / Gregor Pintar