od št. 3301 do 4600

Katastrska številka / ime jame / leto verjetne registracije / organizacija / zapisnikar:

3314 / Brezno na Kralovem hribu / 1969 / JK Ljubljana Matica / Jakopin Primož
3315 / Brezno v vrhniških ridah / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3316 / Jama 2 na postaji Rakek / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3317 / Maticov podmol v Mrgarjih / 1969 / JK Ljubljana Matica
3318 / Jama na Brdi / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3319 / Kurovca / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3320 / Pečina Mrzovca / 1969 / JK Ljubljana Matica / Juvan Marjan, Šušteršič France
3321 / Brezno na Križmančičevem / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3322 / Brezno 1 v Golokračini / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3323 / Jama pod belo steno / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3325 / Jama v Golokračini / 1969 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
3340 / Brezno IV/119 (Lanski Vrh) / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3353 / D-11 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Kranjc Tone
3354 / D-15 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Kranjc Tone
3355 / E-7 (Kanin) / 1963 / JK Ljubljana / Kranjc Tone
3356 / Jama pod klancem / 1969 / JK Ljubljana Matica / Pirnat Jože
3357 / Brezno pri Vilenici / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3358 / Brezno pri Kališki koliševki / 1969 / JK Ljubljana Matica / Verbovšek Renato
3359 / Brezno IX/1 / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3360 / Brezno IX/2 / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3361 / Brezno nad Kotliči / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3362 / Jama nad Kotliči / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3363 / Jama v Kotlu / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3364 / Spodmol pod Škocjanom / 1969 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3365 / Jama pod Strežo / 1969 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
3366 / Prepad v Konjskem vrhu / 1969 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3368 / Robidovka / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3369 / Muščica / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3370 / Brezno VIII/8 (Lanski Vrh) / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3371 / Migovka / 1969 / JK Ljubljana Matica / Andjelič Jurij
3372 / Brezno IV/20 (Lanski Vrh) / 1970 / JK Ljubljana Matica / Andjelič Jurij, Šušteršič France
3373 / Brezno IV/21 (Lanski Vrh) / 1970 / JK Ljubljana Matica / Andjelič Jurij, Šušteršič France
3374 / Ljubljanska jama / 1969 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3376 / Sestre treh bratov / 1934 / DZRPJ (Ljubljana) / Dolar Franc
3386 / Zalesnika / 1982 / DZRJ Ljubljana / Paternu Marko
3389 / Brezno pri Risniku / 1970 / JK Ljubljana Matica / Vogrič Marko
3390 / Jama 1 v Risniku / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3391 / Jama 2 v Risniku / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3392 / Podmol VI/5 (Lanski Vrh) / 1970 / JK Ljubljana Matica / Vogrič Marko
3393 / Pečica 1 / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3394 / Pečica 2 / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3395 / Pečica 3 / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3397 / Jama 3 pri Čebulcevi jami / 1970 / JD Sežana, DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3398 / Jama 2 pri Čebulcevi jami / 1970 / JD Sežana, DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3399 / Pečina v Bezovčini / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3400 / Šišenska jama / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3403 / Jama 2 na Danskem / 1970 / JK Ljubljana Matica, JD Sežana / Kovač Bogdan
3404 / Jama 3 v Risniku / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3405 / Brezno pri Ravberkomandi / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3411 / Brezno pri Zadnji Ribi / 1989 / DZRJ Ljubljana – JS WP Laze / Šušteršič France
3412 / Jama na južnem pobočju Malega Snežnika / 1969 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, JK Ljubljana Matica / Pretner Egon
3414 / Moja jama / 1970 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
3415 / Renetova jama / 1969 / JK Ljubljana Matica / Krivic Primož
3441 / Brezno pri koti 586 nad Grobkom / 1970 / BJK Črnomelj, DZRJ Ljubljana / Verbovšek Renato
3472 / Škrlovo brezno / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3473 / Brezno IV/22 (Lanski Vrh) / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3474 / Brezno brez dna / 1975 / DZRJ Ljubljana / Jakofčič Jurij
3475 / Brlog pod Javorniško cesto / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3476 / Obrezovo brezno / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3496 / Brezno pri Veliki Kozinski jami / 1971 / JK Ljubljana Matica / Smerdu Rado
3499 / Brezno pod Cigansko ravnijo / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3500 / Brezno pod Čelom / 1970 / JK Ljubljana Matica / Kovač Bogdan
3501 / Goranova jama / 1970 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3502 / Brezno v Čelu / 1970 / JK Ljubljana Matica, Yorkshire CC / Šušteršič France
3503 / Snežna jama pod Čelom / 1970 / JK Ljubljana Matica, Yorkshire CC / Šušteršič France
3504 / Velika Volčja jama / 1971 / JK Ljubljana Matica, JD Rakek / Šušteršič France
3505 / Mala Volčja jama / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3506 / Brezno pod Nadliščkom / 1972 / JK Ljubljana Matica, JD Rakek / Šušteršič France
3507 / Jama pri Malem Globoščaku / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3508 / Brezno pri Malem Globoščaku / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3509 / Bezovlaška jama / 1970 / JK Ljubljana Matica / Verbovšek Renato
3510 / Jama pri Kalu / 1970 / JK Ljubljana Matica / Verbovšek Renato
3520 / Neskončno brezno / 1971 / JK Črni galeb Prebold, JK Ljubljana Matica / Vedenik Tone
3521 / Prepad na Tisavcu / 1972 / JK Ljubljana Matica / Smerdu Rado
3554 / Žižotovo brezno nad kotlom / 1958 / DZRJ Slovenije / Habič Peter
3562 / Brezno za Rjavim Kamnom / 1956 / DZRJ Slovenije / Habič Peter
3563 / Brezno v Zamuhovcu / 1952 / DZRPJ (Ljubljana) / Habič Peter
3565 / Vilčkov kevderc v Stranskem dolcu / ni znano / DZRJ Ljubljana / Habič Peter
3567 / Zajčkov brezen / 1952 / DZRPJ (Ljubljana) / Habič Peter
3568 / Brezno nad Lukanom / 1952 / DZRPJ (Ljubljana) / Habič Peter
3570 / Brezno v Miznem dolu / 1958 / DZRJ Slovenije
3571 / Mežnarjev brezen pri Sv. Trojici / 1952 / DZRPJ (Ljubljana) / Habič Peter
3624 / Brezno na Debeli griži / 1979 / DZRJ Ljubljana / Prestor Yoerg
3635 / Frlinka na Novem Ljubnu / 1955 / DZRJ Slovenije / Hrovat Alojzij, Velkovrh France
3636 / Hrvatova jama / 1974 / DZRJ Ljubljana / Puc Matjaž
3637 / Kažarčeva jama 1 / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3638 / Kažarčeva jama 2 / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3640 / Marnošnova jama / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3641 / Pri jami / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3642 / Spodmol nad Otokom / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3643 / Svidretova jama / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3650 / Kapelica pod Spodnjo Lenčajsko cesto / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3651 / Brezno pri Spodnji Lenčajevi cesti / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3652 / Brezno 3 nad Praprotno drago / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3653 / Meander nad Orehom / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3654 / Mojčina jama / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3655 / Jama pri Zgornji Srnici / 1972 / JK Ljubljana Matica / Verbovšek Renato
3656 / Nožnica / 1972 / JK Ljubljana Matica, JK Železničar / Verbovšek Renato
3657 / Brezno 1 za Mesarjevim vrhom / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3658 / Jama pri razpotju / 1971 / JK Ljubljana Matica / Pirnat Jože
3659 / Jama sv. Brigite / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3660 / Jama sv. Uršule / 1971 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3662 / Zavetišče nad Dedcem / 1971 / JK Ljubljana Matica / Vogrič Marko
3663 / Jama nad Štucom / 1971 / JK Ljubljana Matica / Vogrič Marko
3664 / Kevderc pri podvozu Štampetov most / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3665 / Brezno 1 v Kovnici / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3666 / Brezno 2 v Kovnici / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3667 / Brezno 3 v Kovnici / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3668 / Divja jama / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3669 / Spodmol 2 v Unški koliševki / 1973 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3670 / Brezno nad Hasberkom / 1973 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3671 / Ovčarijino brezno 1 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3672 / Jama pod Volčjim hribom / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3673 / Leskovo brezno 18 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3674 / Jama pri Dolenjih Lokah / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3675 / Leskovo brezno 1 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3676 / Leskovo brezno 2 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3677 / Leskovo brezno 3 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3678 / Leskovo brezno 4 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3679 / Leskovo brezno 5 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3680 / Leskovo brezno 6 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3681 / Leskovo brezno 7 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3682 / Leskovo brezno 8 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3683 / Okno / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3684 / Brezno pri Pajkovki / 1973 / DZRJ Ljubljana, JD Rakek / Šušteršič France
3685 / Jama 1 nad Farjevko / 1973 / DZRJ Ljubljana, JD Rakek / Šušteršič France
3686 / Jama 2 nad Farjevko / 1973 / DZRJ Ljubljana, JD Rakek / Šušteršič France
3687 / Jama pri Podbojevem lazu / 1973 / DZRJ Ljubljana, JD Rakek / Šušteršič France
3688 / Brezno ob Matildini cesti / 1973 / DZRJ Ljubljana, JD Rakek / Šušteršič France
3690 / Brezno Pri konju / 1973 / DZRJ Ljubljana, JD Rakek / Šušteršič France
3691 / Jama pod Cerovico / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3692 / Brezno pri drogu 222 / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3693 / Brezno v Kislem žlebu / 1969 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Ljubljana / Pretner Egon
3694 / Brezno 1 nad Praprotno drago / 1972 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Štrukelj Mitja
3695 / Brezno 2 nad Praprotno drago / 1972 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Štrukelj Mitja
3696 / Brezno na Silovcu / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3697 / Široka jama nad Praprotno drago / 1972 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Štrukelj Mitja
3698 / Snežni kotel pod Tremi kaliči / 1972 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Štrukelj Mitja
3699 / Brezence pod Tremi kaliči / 1972 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Štrukelj Mitja
3700 / Mejna jama / 1971 / JK Ljubljana Matica / Verbovšek Renato
3701 / Brezno pri Orleški dragi / 1971 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3702 / Jama ob meji / 1971 / JK Ljubljana Matica / Otorepec Jože
3703 / Gromova jama / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3704 / Huslova pečina / 1972 / JK Ljubljana Matica, JD Sežana / Jurečič Jožko
3705 / Brezno 2 v Golokračini / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3706 / Jama vrh Golega hriba / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3707 / Jama pod Javorniško cesto / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3708 / Brezno 1 pod Javorniško cesto / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3709 / Brezno 2 pod Javorniško cesto / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3710 / Jama pod Škanskim gričem / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3711 / Velikonočna jama / 1972 / JK Ljubljana Matica, JD Rakek / Šušteršič France
3712 / Luknja pod Škanskim gričem / 1972 / JK Ljubljana Matica, JD Rakek / Šušteršič France
3713 / Brezno pri gozdarskih kočah / 1972 / JK Ljubljana Matica, JD Rakek / Šušteršič France
3714 / Trikotno brezno / 1972 / JK Ljubljana Matica, JD Rakek / Šušteršič France
3715 / Brezno nad Otokom / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3716 / Brezno na Otoški cesti / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3717 / Brezno v Lomeh / 1972 / JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3718 / Brezno nad Tobakovimi dolinami / 1972 / JK Ljubljana Matica / Štrukelj Mitja
3719 / Jama pod Velikim Kožarjem / 1972 / JD Rakek, JK Ljubljana Matica / Šušteršič France
3720 / Bezgovna / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko, Andjelič Jurij
3721 / Odminirano brezno / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3722 / Petrinova jama 1 / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3723 / Petrinova jama 2 / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3724 / Hornova jama / 1972 / JK Ljubljana Matica / Ileršič Janez
3725 / Blaževa pečina / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3726 / Helektitovo brezno / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3727 / Jama ob cesti proti Orleku / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3728 / Stršinka / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3729 / Meandrast spodmol / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3730 / Brezno ob daljnovodu / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3731 / Križki podi 1 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3732 / Križki podi 2 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3733 / Križki podi 3 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3734 / Križki podi 4 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3737 / Križki podi 5 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3738 / Križki podi 6 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3739 / Križki podi 7 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3740 / Križki podi 8 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3741 / Križki podi 9 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3743 / Križki podi 10 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3744 / Križki podi 11 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3745 / Križki podi 12 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3746 / Križki podi 13 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3747 / Brezno na Malem Bogatinu / 1989 / DZRJ Ljubljana – JS WP Laze / Šušteršič France
3748 / Križki podi 14 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3752 / Jama velikih podkovnjakov / 1975 / JD Dimnice Koper, DZRJ Ljubljana / Malečkar Franci
3753 / Globoka jama / 1975 / JD Dimnice Koper, DZRJ Ljubljana, JD Sežana, KMR Valjevo / Malečkar Franci
3754 / Ladrica / 1975 / JD Dimnice Koper, DZRJ Ljubljana / Malečkar Franci
3755 / Križki podi 15 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3756 / Jama pod Krogom / 1975 / JD Dimnice Koper, DZRJ Ljubljana / Malečkar Franci
3757 / Križki podi 16 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3758 / Križki podi 17 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3760 / Mežnarjeva jama / 1975 / JD Dimnice Koper, DZRJ Ljubljana / Malečkar Franci
3761 / Križki podi 18 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3762 / Križki podi 19 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3763 / Križki podi 20 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3764 / Križki podi 21 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3765 / Križki podi 22 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3766 / Križki podi 23 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3767 / Križki podi 24 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3768 / Križki podi 25 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3769 / Križki podi 26 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3770 / Križki podi 27 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3771 / Križki podi 28 / 1972 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3772 / Križki podi 29 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3773 / Jama v gradu / 1975 / JD Dimnice Koper, DZRJ Ljubljana / Malečkar Franci
3774 / Križki podi 30 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3775 / Križki podi 31 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3776 / Križki podi 32 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3777 / Križki podi 33 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3778 / Križki podi 34 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3779 / Križki podi 35 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3780 / Križki podi 36 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3781 / Križki podi 37 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3788 / Križki podi 38 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3789 / Križki podi 39 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3790 / Križki podi 40 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3791 / Križki podi 41 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3792 / Križki podi 42 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3793 / Križki podi 43 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3794 / Križki podi 44 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3795 / Križki podi 45 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3796 / Križki podi 46 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3798 / Križki podi 47 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3799 / Jama nad Jezerom / 1960 / DZRJ Slovenije / Marussig Miran
3800 / Križki podi 48 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3801 / Križki podi 49 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3802 / Križki podi 50 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3803 / Križki podi 51 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3804 / Križki podi 52 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3805 / Križki podi 53 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3806 / Križki podi 54 / 1976 / JK Ljubljana Matica, University of Bristol SS / Kranjc Maja
3809 / Brezno vrh Dragarjevih hlač / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3810 / Leskovo brezno 9 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3811 / Leskovo brezno 10 / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3862 / Igorjevo brezno / 1972 / JK Ljubljana Matica / Andjelič Jurij
3870 / Brezno 1 pri Mekinjah / 1972 / JK Železničar, JK Ljubljana Matica / Verbovšek Renato
3874 / Klemenca / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
3877 / Brezno II pri kamnu 17 v oddelku 8 (Laze) / 1989 / DZRJ Ljubljana – JS WP Laze / Šušteršič France
3899 / Jama nad Jezeričanom / 1961 / DZRJ Slovenije / Ciglar Karel
3900 / Brezno na Toscu / 1959 / DZRJ Slovenije
3901 / Brezno na Lanževici / 1989 / DZRJ Ljubljana – JS WP Laze / Šušteršič France
3903 / Babja jama / 1973 / JK Ljubljana Matica / Lesjak Zoran
3935 / Zobčijama / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3979 / Brezno pri Komovcovi poti / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3980 / Brezno pri Kukovci / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3981 / Brezno v oddelku 18-b (Laze) / 1989 / DZRJ Ljubljana – JS WP Laze / Šušteršič France
3982 / Brezno 1 v Mali Smrečnici / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3983 / Brezno 2 v Mali Smrečnici / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3992 / Jama v Kukavci / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
3994 / Očesa-Kotliči / 1973 / JD Rakek, DZRJ Ljubljana, University of Bristol SS / Šušteršič France
4001 / Rojska jama 1 / 1939 / DZRPJ (Ljubljana) / Potokar Janez
4002 / Rojska jama 2 / 1939 / DZRPJ (Ljubljana) / Potokar Janez
4005 / Na Bobnjah jama / 1974 / DZRJ Ljubljana / Puc Matjaž
4006 / Jama 1 v Kalški gori / 1974 / DZRJ Ljubljana / Ileršič Janez
4007 / Jama 2 v Kalški gori / 1974 / DZRJ Ljubljana / Ileršič Janez
4008 / Brezno pod Zbelunco / 1973 / DZRJ Ljubljana / Verbovšek Renato
4016 / S-1 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4017 / S-2 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4018 / S-3 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4019 / S-4 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4020 / S-5 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4021 / S-6 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4022 / S-7 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4023 / S-8 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4024 / S-9 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4025 / S-10 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Otorepec Staško
4026 / S-11 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko, Korenčan Zvone
4027 / S-12 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko, Korenčan Zvone
4028 / S-13 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4029 / S-14 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4030 / S-15 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Pirnat Jože
4031 / S-16 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4032 / S-18 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4033 / S-19 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4034 / S-20 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4035 / S-21 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4036 / S-22 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4037 / S-23 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4038 / F-31 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4039 / F-32 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4040 / F-33 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4041 / F-34 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4042 / F-35 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4043 / F-36 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4044 / F-37 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4045 / F-38 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Pirnat Jože
4046 / F-39 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Marko
4047 / F-40 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Marko
4048 / F-41 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4049 / F-42 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4050 / F-43 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Marko
4051 / F-44 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4052 / F-45 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4053 / F-46 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4054 / F-47 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4055 / F-48 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4056 / F-49 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4057 / F-50 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4058 / F-51 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jakofčič Jurij, Jurečič Jožko
4059 / F-52 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Pirnat Jože
4060 / F-53 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4061 / F-54 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Pirnat Jože
4062 / F-55 (Kanin) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Pirnat Jože
4081 / Vodovodno brezno na Trebežu / 1989 / DZRJ Ljubljana, ZVNKD Nova Gorica / Pokorn Andrej
4155 / Pečina Plasični krog / 1975 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4156 / Pečina v Gabrku / 1975 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4157 / Jama nad Gosto dolino / 1975 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4158 / Pečina nad Mohoričevo dolino / 1975 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Marko
4159 / Brezno IV/25 (Lanski Vrh) / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4160 / Čakovcovo brezno / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4170 / Petrinova jama 5 / 1976 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4180 / Partizanska pečina / 1976 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4186 / Petrinova jama 6 / 1976 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4212 / Tkalčičeva jama / 1934 / DZRPJ (Ljubljana) / Dolar Ivan
4219 / Majdičevo brezno / 1975 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4220 / Majdičevo brezno 2 / 1975 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4221 / Toncovo brezno / 1975 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4222 / Brezno 1 v Blatni dolini / 1975 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4223 / Brezno 2 v Blatni dolini / 1975 / Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4228 / Brezno pri Mali Smrečnici / 1973 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4229 / Laška jama / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4231 / Rupa v Rakitovcu / 1975 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4232 / Ledenica na Ravnem Krasu / 1975 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4233 / Pečina Plasa / 1975 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4264 / Kaserova jama / 1975 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4265 / Jama Podcerovac / 1975 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4319 / Brezno v oddelku 7/a GE Ravnik / 1975 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4324 / Brezno nad kamnolomom Verd / 1974 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4325 / Brezno pod Zatrepom / 1975 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4339 / Jama v Toscu / 1968 / JK Ljubljana Matica
4340 / Rudniški rov / 1968 / JK Ljubljana Matica
4343 / Brezno ob cesti na Stare hleve / 1975 / DZRJ Ljubljana / Vogrič Marko
4344 / Lenčina jama / 1975 / DZRJ Ljubljana / Vogrič Marko
4345 / Jama v Žustkovem partu / 1976 / DZRJ Ljubljana / Grum Jožica
4346 / Jama na Suhrni / 1975 / DZRJ Ljubljana / Vogrič Marko
4347 / Jama 1 nad Jamo pod gradom / 1975 / DZRJ Ljubljana / Verbovšek Renato
4352 / Božičev brezen / 1973 / DZRJ Ljubljana / Verbovšek Renato
4354 / Jama nad jezom / 1975 / DZRJ Ljubljana / Otorepec Staško
4355 / Jama 2 nad Grabljicami / 1975 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4356 / Jama 3 nad / 1975 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4357 / Brezno ob cesti Škulje-Mokrec / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
4358 / Odminirano brezno / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
4359 / Jama pri Beukotovem kevdru / 1972 / JK Ljubljana Matica / Jurečič Jožko
4361 / Jama v Rutarjevem dolu / 1974 / DZRJ Ljubljana / Puc Matjaž
4369 / Jama pri Logu / 1973 / DZRJ Ljubljana / Verbovšek Renato
4373 / Lisičja luknja / 1969 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
4375 / Zakovškovo brezno / 1973 / DZRJ Ljubljana / Verbovšek Renato, Jurečič Jožko
4411 / Vrženca / 1975 / DZRJ Ljubljana / Verbovšek Renato
4412 / Slivarska pečina / 1976 / DZRJ Ljubljana / Brancelj Anton
4414 / Kovačja jama / 1976 / DZRJ Ljubljana / Puc Matjaž
4415 / Mala Šprinčnica / 1976 / DZRJ Ljubljana / Puc Matjaž
4416 / Spodmol v Osojnici / 1976 / DZRJ Ljubljana / Puc Matjaž
4417 / Benčna jama / 1976 / DZRJ Ljubljana / Puc Matjaž
4418 / Spodmol v Mali Smrečnici / 1975 / DZRJ Ljubljana / Brancelj Anton
4419 / Habjanova jama / 1975 / DZRJ Ljubljana / Rojšek Daniel
4420 / Kodivnikovo brezno / 1975 / DZRJ Ljubljana / Ileršič Janez
4421 / Jama 1 na Pologu / 1969 / JK Ljubljana Matica / Puc Matjaž
4427 / Hočevarjeva jama / 1912 / DZRPJ (Ljubljana) / Kunaver Pavel
4434 / A-1 (Vršič) / 1971 / DZRJ Kranj, JK Ljubljana Matica / Preisinger Davo
4435 / A-2 (Vršič) / 1971 / DZRJ Kranj, JK Ljubljana Matica / Preisinger Davo
4436 / A-3 (Vršič) / 1971 / DZRJ Kranj, JK Ljubljana Matica / Preisinger Davo
4437 / A-4 (Vršič) / 1971 / DZRJ Kranj, JK Ljubljana Matica / Preisinger Davo
4438 / A-5 (Vršič) / 1971 / DZRJ Kranj, JK Ljubljana Matica / Preisinger Davo
4439 / Laškarjevo brezno / 1976 / DZRJ Ljubljana / Brancelj Anton
4500 / Brezno presenečenj / 1980 / DZRJ Ljubljana / Prestor Yoerg
4501 / Jama I na Petrinovem / 1976 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4502 / Petrinova jama 4 / 1976 / DZRJ Ljubljana / Jurečič Jožko
4528 / Minirana jama / 1976 / JD Dimnice Koper, DZRJ Ljubljana / Malečkar Franci
4537 / Brezno na Prečnem hribu / 1976 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4538 / Mivčkov kevderc / 1976 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4539 / Brezno v Ričevi parceli / 1976 / DZRJ Ljubljana / Sabolek Janez
4540 / Jama na Nakelskem krasu / 1976 / DZRJ Ljubljana / Bitenc Polona
4541 / Jama v Lesendolu / 1976 / DZRJ Ljubljana / Bitenc Polona
4542 / Jama na Lokvici / 1976 / DZRJ Ljubljana / Rojšek Daniel
4543 / Spodmol Golobnica / 1977 / DZRJ Ljubljana
4544 / Jama pod Šprinčovim hribom / 1977 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Matjaž
4545 / Vrabčna jama / 1977 / DZRJ Ljubljana / Kunaver Matjaž
4546 / Velko zjulo / 1976 / DZRJ Ljubljana / Bitenc Polona
4547 / Brezno v kamnolomu / 1972 / JK Ljubljana Matica / Planina Tomaž
4548 / Brezno pod Mačkovcem / 1976 / DZRJ Ljubljana / Vogrič Marko
4549 / Jama za Šteberkom / 1976 / DZRJ Ljubljana / Vogrič Marko
4550 / Smrdikovec / 1976 / DZRJ Ljubljana / Jelinčič Danilo
4551 / Brezen pri Frnažih / 1976 / DZRJ Ljubljana / Jelinčič Danilo
4552 / Rupa na Smrdikovcu / 1976 / DZRJ Ljubljana / Jelinčič Danilo
4553 / Brezno Veternik / 1975 / DZRJ Ljubljana / Rojšek Daniel
4554 / Sedevčičeva jama / 1976 / DZRJ Ljubljana / Jelinčič Danilo
4556 / Kovačev žleb / 1976 / DZRJ Ljubljana / Jelinčič Danilo
4557 / Poljanski brezen / 1976 / DZRJ Ljubljana / Jelinčič Danilo
4558 / Požiralnik Mohorini / 1975 / Geološki zavod Ljubljana, DZRJ Ljubljana / Verbovšek Renato
4559 / Peraseva jama / 1976 / Geološki zavod Ljubljana, DZRJ Ljubljana / Verbovšek Renato
4560 / Županova jama / 1975 / Geološki zavod Ljubljana, DZRJ Ljubljana / Verbovšek Renato
4561 / Jama v Linišču / 1976 / DZRJ Ljubljana, Geološki zavod Ljubljana / Krivic Primož
4562 / Felicijanov brezen / 1976 / DZRJ Ljubljana / Rojšek Daniel
4563 / Vegast brezen / 1976 / DZRJ Ljubljana / Rojšek Daniel
4566 / Krastačji brezen / 1976 / DZRJ Ljubljana / Rojšek Daniel
4567 / Mali Močilnik / 1976 / DZRJ Ljubljana / Šušteršič France
4568 / Janežičevo brezno / 1976 / DZRJ Ljubljana / Brancelj Anton
4569 / Brezno nad Lopuševo dolino / 1976 / DZRJ Ljubljana / Brancelj Anton
4583 / Turška jama / 1977 / DZRJ Ljubljana, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU / Šušteršič France