za leto 2017

Ime jame / tip zapisnika / datum dokumenta / avtor(-ji):

Tagurena jama / B / 08.01.2018 / Nataša Sivec
Škrvanova jama / B / 08.01.2018 / Nataša Sivec
Škrvanova jama / E / 08.01.2018 / Ester Premate
Majdičevo brezno 1 / B / 08.01.2018 / Nataša Sivec
Lipovka / B / 08.01.2018 / Nataša Sivec
Lipovka / E / 08.01.2018 / Matej Blatnik
Kužica / B+E / 08.01.2018 / Nataša Sivec, Sullivan
Jama pod Rožancem / B+E / 08.01.2018 / Nataša Sivec, Sullivan
Jama 2 pod Gradcem / B+E / 08.01.2018 / Nataša Sivec, Sullivan
Hrvatovo brezno / B / 08.01.2018 / Nataša Sivec
Golobinja pri Palčju / B / 08.01.2018 / Nataša Sivec
Golobinja pri Palčju / E / 08.01.2018 / Lojze Blatnik
Brezno za Krojakom / B / 08.01.2018 / Nataša Sivec
Brezno pri Sovinjski jami / B / 08.01.2018 / Nataša Sivec
Brezno pod Nagnojevcem / B+E / 08.01.2018 / Nataša Sivec
Ponor pri Glini / A+E / 10.01.2018 / Tjaša Vezovnik
Ponor pri Glini / C / 30.11.2017 / Tjaša Vezovnik
Ponor pri Glini / C / 30.11.2017 / Tjaša Vezovnik
Jama na živalskem igrišču / A / 09.03.2017 / Rok Grecs
Jama na živalskem igrišču / C / april 2017 / Rok Grecs
Jama na živalskem igrišču / E+D / 09.03.2017 / Rok Grecs
Kolarjeva jama / A / 17.03.2017 / Rok Grecs
Kolarjeva jama / C / april 2017 / Rok Grecs
Kolarjeva jama / E+D / 17.03.2017 / Rok Grecs
Jama Stu / A / 18.03.2017 / Rok Grecs
Jama Stu / C / april 2017 / Rok Grecs
Jama Stu / C / april 2017 / Rok Grecs
Jama Stu / E+D / 18.03.2017 / Rok Grecs
Brezno na koncu kaverne / A / 17.03.2017 / Rok Grecs
Brezno na koncu kaverne / C / marec 2017 / Rok Grecs
Brezno na koncu kaverne / E+D / 17.03.2017 / Rok Grecs
Globočica / A / 28.03.2017 / Rok Grecs
Globočica / C / april 2017 / Rok Grecs
Globočica / E+D / 28.03.2017 / Rok Grecs
Tris / A / 03.05.2017 / Rok Grecs
Tris / C / maj 2017 / Rok Grecs
Tris / E+D / 03.05.2017 / Rok Grecs
Brezno v Parti / A / 24.06.2017 / Rok Grecs
Brezno v Parti / C / julij 2017 / Rok Grecs
Brezno v Parti / E+D / 24.06.2017 / Rok Grecs
Ladkovo brezno / A / 26.07.2017 / Rok Grecs
Ladkovo brezno / C / julij 2017 / Rok Grecs
Ladkovo brezno / E+D / 26.07.2017 / Rok Grecs
Adijo kamnita ograja / A / 14.08.2017 / Rok Grecs
Adijo kamnita ograja / C / avgust 2017 / Rok Grecs
Adijo kamnita ograja / E+D / 14.08.2017 / Rok Grecs
Zoranova jama / A / 14.08.2017 / Rok Grecs
Zoranova jama / C / avgust 2017 / Rok Grecs
Zoranova jama / E+D / 14.08.2017 / Rok Grecs
Buška / A / 22.11.2017 / Rok Grecs
Buška / C / avgust 2017 / Rok Grecs
Buška / E+D / 22.11.2017 / Rok Grecs
RD 30 / E / 09.11.2017 / Rok Grecs
Peraseva jama / B+E / 20.03.2017 / Rok Grecs
Zijalka v Dovji Grči / B+E / 20.05.2017 / Rok Grecs
Jama pod Malim Draškim vrhom / A / 18.01.2’18 / Ester Premate, David Škufca
Jama pod Malim Draškim vrhom / C / 20.01.2018 / Ester Premate, David Škufca
Jama pri taboru / B / 24.01.2018 / David Škufca
Močilnik / B / 24.01.2018 / David Škufca
Roleta brezno / A / 18.01.2018 / Tomaž Krajnc
Roleta brezno / C / 15.01.2018 / Tomaž Krajnc
Veliki obeti / A+E / 29.04.2017 / Tomaž Krajnc
Veliki obeti / C / 20.05.2017 / Tomaž Krajnc
Spregledano brezno ob poti proti Evklidu / A+E / 20.01.2018 / Tomaž Krajnc
Spregledano brezno ob poti proti Evklidu / C / 20.05.2017 / Tomaž Krajnc
Spodmol vzhodno od Krucmanovih kont / A+E / 18.04.2017 / Tomaž Krajnc
Spodmol vzhodno od Krucmanovih kont / C / 18.04.2017 / Tomaž Krajnc
Mimičina jama / A+E / 09.01.2018 / Špela Borko
Mimičina jama / C / 09.01.2018 / Špela Borko
Brezno štirih vhodov / A+E / 14.01.2018 / Špela Borko
Brezno štirih vhodov / C / 14.01.2018 / Špela Borko
Jelenjak / A+E / 09.01.2018 / Špela Borko
Jelenjak / C / 09.01.2018 / Špela Borko
Ledeni žlebiči / A+E / 14.01.2018 / Špela Borko
Ledeni žlebiči / C / 14.01.2018 / Špela Borko
Srediničje brezno / A+E / 09.01.2018 / Špela Borko
Srediničje brezno / C / 09.01.2018 / Špela Borko
P4 (Kanin) / B / 10.01.2018 / Špela Borko
P4 (Kanin) / C / 10.01.2018 / Špela Borko
Jama pri vlaki / A+E / 07.01.2018 / Alojzij Blatnik
Jama pri vlaki / C / 07.01.2018 / Alojzij Blatnik
Rajzbec / A+E / 07.01.2018 / Alojzij Blatnik
Rajzbec / C / 07.01.2018 / Alojzij Blatnik
Trojnica / A+E / 07.01.2018 / Alojzij Blatnik
Trojnica / C / 07.01.2018 / Alojzij Blatnik
L 101 (Kanin) / A+E / 18.01.2018 / David Škufca
L 101 (Kanin) / C / 18.01.2018 / David Škufca
L 203 / A+E / 15.09.2017 / Uroš Kunaver
L 203 / C / 15.09.2017 / Uroš Kunaver
L 203 / C / 15.09.2017 / Uroš Kunaver
L 203 / E / avgust 2017 / Matej Blatnik
Obetavna / A+E / 10.05.2017 / Behare Rexepi
Obetavna / C / 10.05.2017 / Behare Rexepi, U. Kunaver
Obetavna / C / 10.05.2017 / Behare Rexepi, U. Kunaver
Špelin brlog / A+E / 10.05.2017 / Behare Rexepi
Špelin brlog / C / 10.05.2017 / Behare Rexepi
Jama pri ovinku 1 / A+E / 10.01.2018 / Jaroš Obu
Jama pri ovinku 1 / C / 20.01.2018 / Jaroš Obu
Brezno kresilne gobe / A+E / 10.01.2018 / Jaroš Obu
Brezno kresilne gobe / C / 20.01.2018 / Jaroš Obu
Brezno dinozavrovih jajc / A+E / 10.01.2018 / Jaroš Obu
Brezno dinozavrovih jajc / C / 20.01.2018 / Jaroš Obu
Marijina luknja na Lanževici / A+E / 09.01.2018 / Jure Bevc
Marijina luknja na Lanževici / C / 09.01.2018 / Jure Bevc
Oberstarjeva / A+E / 15.05.2017 / Uroš Kunaver
Oberstarjeva / C / 15.05.2017 / Uroš Kunaver
Udorni neskozenc / A+E / 11.01.2018 / Matej Blatnik
Udorni neskozenc / C / 11.01.2018 / Matej Blatnik
Udorni skozenc / A+E / 11.01.2018 / Matej Blatnik
Udorni skozenc / C / 11.01.2018 / Matej Blatnik
Lepo brezno pri Grelcu / A+E / 11.01.2018 / Matej Blatnik
Lepo brezno pri Grelcu / C / 11.01.2018 / Matej Blatnik
Lepo brezno pri Grelcu / C / 11.01.2018 / Matej Blatnik
Jama pri ovinku 2 / A+E / 10.01.2018 / David Škufca
Jama pri ovinku 2 / C / 10.01.2018 / David Škufca
Sušica pod Medvednjakovim gozdom / A+E / 09.01.2018 / David Škufca
Sušica pod Medvednjakovim gozdom / C / 09.01.2018 / David Škufca
Rauhova jama / B / 07.03.2016 / Teo Delić
Drežniška jama / B / 07.03.2016 / Teo Delić
Oneška jama / B / 04.06.2017 / Jure Košutnik
Smetljiva jama / B / 19.05.2017 / Jure Košutnik
Globočna jama / A / 31.12.2017 / Primož Presetnik
Globočna jama / C / 31.12.2017 / Primož Presetnik
Luknja pri Naceku na Planini / B / 18.09.2017 / Primož Presetnik
Jama v Čevcu / B+E / 30.12.2017 / Primož Presetnik
Rihemberško brezno drzne mularije / A / 31.12.2017 / Primož Presetnik
Rihemberško brezno drzne mularije / C / 31.12.2017 / Primož Presetnik
Turjeva jama / B+D / 28.01.2018 / Teo Delić
Turjeva jama / C / 21.01.2018 / Teo Delić
Brezno pod Malimi belimi stenami / A / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Brezno pod Malimi belimi stenami / C / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Algoritmika / A / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Algoritmika / C / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Unit test / A / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Unit test / C / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Brezno na Jezerskem stogu / A / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Brezno na Jezerskem stogu / C / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Brezno na Jezerskem stogu / C / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Platonovo šepetamje / B / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Trubarjev dah / B / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Platonovo šepetamje / C / 10.01.2018 / Matic Di Batista
Prepadna jama / B+D / 21.01.2018 / Teo Delić
Prepadna jama / C / 21.01.2018 / Teo Delić
Prepadna jama / C / 21.01.2018 / Teo Delić