za leto 2003

Ime jame / tip zapisnika / datum dokumenta / avtor(-ji):

Lobašgrote / D / 2002 / P. Presetnik, M. Bergant
Viršnica / D / 2002 / P. Presetnik, M. Dular
Javorjevo brezno / EE / 4.3.2003 / Jure Likar
Javorjevo brezno / E / 4.3.2003 / Jure Likar
Brezno za klančičem / B / 30.3.2003 / Ivo Sedmak
Brezno za klančičem / E / 4.4.2003 / Ivo Sedmak
Blažetova jama / D / 1938 / Matej Dular, Plamen-Glasilo jugo. Gozdovnikov, letnik 3, št. 3
Najdena jama / B / 26.6.2003 / Matej Dular
Najdena jama / D / maj 2003 / Franc Marušič
TL jama / E / 2.7.2003 / Matej Dular
Vranja jama / B / 19.2.2003 / Tomaž Planina
Izvir Čabranke / A / 17.7.2003 / Mitja Prelovšek
Izvir Čabranke / E / 17.7.2003 / Mitja Prelovšek
Izvir Čabranke / EE / 17.7.2003 / Mitja Prelovšek
Brlog silnega medveda / A / 15.7.2003 / Mitja Prelovšek
Brlog silnega medveda / E / 15.7.2003 / Mitja Prelovšek
Brlog silnega medveda / EE / 15.7.2003 / Mitja Prelovšek
Golobja jama / B / 28.9.2003 / Tomaž Planina
Golobja jama / B / 1.10.2003 / Tomaž Planina
Krimska jama / B / 1.1.2003 / Tomaž Planina
Aljbeljska jama (Ajbeljska jama, Ebisloch / B / 5.11.2003 / Mitja Prelovšek
Šratlova jama (izvir Črnega potoka) / B / 8.9.2003 / Mitja Prelovšek
Šratlova jama (izvir Črnega potoka) / E / 8.9.2003 / Mitja Prelovšek
Šratlova jama (izvir Črnega potoka) / E / 8.9.2003 / Mitja Prelovšek
Lupertova jama / B / 12.11.2003 / Matej Dular
Lupertova jama / B / 12.11.2003 / Matej Dular
Antirevmatika / A / 1.7.2003 / Tomaž Miklavčič
Antirevmatika / E / 17.7.2003 / Tomaž Miklavčič
Dacarjevo brezno / B / 3.12.2002 / Tomaž Miklavčič
Dolga jama pri Koblarjih / B / 6.12.2003 / Primož Presetnik
Vančetova jama / B / 6.12.2003 / Primož Presetnik
Wicherle / B / 7.12.2003 / Primož Presetnik
Apolonova jama / B / 7.12.2003 / Primož Presetnik
Črtova jama / A / 15.1.2004 / Mitja Prelovšek
Črtova jama / E / 11.1.2004 / Mitja Prelovšek
Črtova jama / E / 11.1.2004 / Mitja Prelovšek
Reperjevo brezno / B / 7.12.2003 / Tomaž Miklavčič