za leto 2010

Ime jame / tip zapisnika / datum dokumenta / avtor(-ji):

Jama pod Studenčkom / B / 04.05.2009 / Simona Prevorčnik
Jama nad Šinkovičevo žago / B / 04.05.2009 / Simona Prevorčnik
Jama v Globinah / B / 24.04.2009 / Simona Prevorčnik
Spodmol pri lipah / B / 14.02.2010 / Bojana Fajdiga
Golobja jama / B / 14.02.2010 / Bojana Fajdiga
Brezno pri Darkotovi jami / B / 14.02.2010 / Bojana Fajdiga
Zakopano brezno v Kobiljih Grižah / B / 14.02.2010 / Bojana Fajdiga
Darkotova jama / B / 14.02.2010 / Bojana Fajdiga
Brezno v Kobiljih Grižah / B / 14.02.2010 / Bojana Fajdiga
Pajčja jama / B / 30.03.2010 / Barbara Ložar
Pajčja jama / C / 22.03.2010 / Gregor Pintar
Dolenja Škofelca / A / 13.05.2010 / Luka Gale
Dolenja Škofelca / C / 13.05.2010 / Luka Gale
Pagonov pesjak / A / 09.06.2010 / Petra Jamšek
Pagonov pesjak / C / 09.06.2010 / Petra Jamšek
Pagonov pesjak / E / 09.06.2010 / Petra Jamšek
Pagonov pesjak / D / 09.06.2010 / Petra Jamšek
Jama pod Šebalskim vrhom / A / 24.06.2010 / Petra Jamšek
Jama pod Šebalskim vrhom / C / 24.06.2010 / Petra Jamšek
Jama pod Šebalskim vrhom / E / 24.06.2010 / Primož Rupnik
Jama pod Šebalskim vrhom / D / 24.06.2010 / Petra Jamšek
Veliko brezno v Veliki senožeti / B / 14.06.2010 / Petra Jamšek
Veliko brezno v Veliki senožeti / E / 14.06.2010 / Primož Rupnik
Brezno pod Slemenom / A / 18.09.2010 / Primož Rupnik
Brezno pod Slemenom / C / 18.09.2010 / Primož Rupnik
Brezno pod Slemenom / E / 18.09.2010 / Primož Rupnik
Brezno pod Slemenom / D / 18.09.2010 / Primož Rupnik
Brezno pri Farbarjevem štantu / C / 23.02.2010 / Blaž Kurent
Debeli sneg 1 / A / 10.11.2010 / Tomaž Krajnc
Debeli sneg 1 / C / 10.11.2010 / Tomaž Krajnc
Brezno na Travnem vrhu / B / 04.11.2010 / Tomaž Krajnc
L-69 Kanin / A / 04.10.2010 / Tomaž Krajnc
L-69 Kanin / E / 04.10.2010 / Tomaž Krajnc
L-69 Kanin / C / 03.09.2010 / Tomaž Krajnc
L-69 Kanin / C / 03.09.2010 / Tomaž Krajnc
Ravenova žalost / A / 21.05.2010 / Tomaž Krajnc
Ravenova žalost / C / 06.05.2010 / Tomaž Krajnc
Meander pod Nadrtjo / A / 09.07.2010 / Tomaž Krajnc
Meander pod Nadrtjo / C / 05.07.2010 / Tomaž Krajnc
Meander pod Nadrtjo / C / 05.07.2010 / Tomaž Krajnc
Smetišče pri Dolu / A / 27.07.2010 / Tomaž Krajnc
Smetišče pri Dolu / C / 27.07.2010 / Tomaž Krajnc
Nešiba / A / 28.07.2010 / Tomaž Krajnc
Nešiba / C / 28.07.2010 / Tomaž Krajnc
Vankiš čurka / A / 25.07.2010 / Tomaž Krajnc
Vankiš čurka / C / 27.07.2010 / Tomaž Krajnc
L-68 Kanin / A / 05.10.2010 / Tomaž Krajnc
L-68 Kanin / C / 20.09.2010 / Tomaž Krajnc
Gučanov brezen / B / 24.11.2010 / Riko Grecs
Gučanov brezen / E / 24.11.2010 / Riko Grecs
Rupa na Brodu / B / 22.11.2010 / Riko Grecs
Rupa na Brodu / E / 22.11.2010 / Riko Grecs
Jama Kosmatica / B / 21.11.2010 / Riko Grecs
Nenčja jama / B / 22.11.2010 / Riko Grecs
Nenčja jama / E / 22.11.2010 / Riko Grecs
Sapnica / B / 24.02.2010 / Riko Grecs
Sapnica / E / 24.02.2010 / Riko Grecs
Matijeva jama / B / 09.03.2010 / Rok Grecs
Matijeva jama / E / 09.03.2010 / Rok Grecs
Jama v Poduli / B / 20.11.2010 / Rok Grecs
S 10 / B / 20.11.2010 / Rok Grecs
Jama nad malni / B / 05.07.2010 / Rok Grecs
Jama nad malni / E / 05.07.2010 / Rok Grecs
Jama v Malenščah / B / 21.11.2010 / Rok Grecs
Jama v Malenščah / E / 21.11.2010 / Rok Grecs
Jama na Tolstem vrhu / B / 22.11.2010 / Rok Grecs
Jama na Tolstem vrhu / E / 22.11.2010 / Rok Grecs
Marjanščica / B / 22.02.2010 / Rok Grecs
Marjanščica / E / 22.02.2010 / Rok Grecs
Melinca jama / B / 24.11.2010 / Rok Grecs
Melinca jama / E / 24.11.2010 / Rok Grecs
Zagorska čurka pod Pasjo jamo / A / 04.12.2010 / Tomaž Krajnc
Zagorska čurka pod Pasjo jamo / C / 04.12.2010 / Tomaž Krajnc
Kozja jama / B / 10.12.2010 / Tomaž Krajnc
Bizjakov spodmol v Slavni / B / 10.12.2010 / Tomaž Krajnc
Lampetov jarek / B / 14.12.2010 / Tomaž Krajnc
Pasja jama / B / 04.12.2010 / Tomaž Krajnc
Brezno pod Pasjo jamo / B / 10.12.2010 / Tomaž Krajnc
Jama v Seksi gozdu / A / 14.01.2011 / Matija Perne
Jama v Seksi gozdu / C / 19.01.2011 / Matija Perne
Jama v Seksi gozdu / D / 18.01.2011 / Matija Perne
Daljša korenina / A / 20.01.2011 / Matija Perne
Daljša korenina / C / 20.01.2011 / Matija Perne
Daljša korenina / D / 20.01.2011 / Matija Perne
Brezno v Polšnah / A / 19.01.2011 / Matija Perne
Brezno v Polšnah / C / 19.01.2011 / Matija Perne
Brezno v Polšnah / D / 19.01.2011 / Matija Perne
Brezno pod Izduhami / A / 31.12.2010 / Barbara Ložar
Brezno pod Izduhami / E / 31.12.2010 / Barbara Ložar
Brezno pod Izduhami / C / 18.12.2010 / Gregor Pintar
Brezno brezmadežnega spočetja / A / 26.01.2011 / Jaroš Obu
Brezno brezmadežnega spočetja / C / 27.01.2011 / Jaroš Obu
Pisarna / A / 25.01.2011 / Matija Perne
Pisarna / C / 26.01.2011 / Matija Perne
Pisarna / D / 25.01.2011 / Matija Perne
Brezno na Bazinovem / A / 28.12.2010 / Primož Rupnik
Brezno na Bazinovem / C / 28.12.2010 / Primož Rupnik
Brezno na Bazinovem / E / 28.12.2010 / Aleksandra Privšek
Brezno na Bazinovem / D / 28.12.2010 / Primož Rupnik
Brezno Pod Slemenom / A / 18.09.2010 / Primož Rupnik
Brezno Pod Slemenom / C / 18.09.2010 / Primož Rupnik
Brezno Pod Slemenom / E / 18.09.2010 / Primož Rupnik
Brezno Pod Slemenom / D / 18.09.2010 / Primož Rupnik
DMK – 1 / A / 10.01.2011 / Matic Di Batista
DMK – 1 / D / 10.01.2011 / Matic Di Batista
DMK – 1 / C / 10.01.2011 / Matic Di Batista
DMK – 1 / C / 10.01.2011 / Matic Di Batista
Jama ob ceti / B / 11.01.2011 / Matic Di Batista
Jama ob ceti / C / 11.01.2011 / Matic Di Batista
Jama ob ceti / C / 11.01.2011 / Matic Di Batista
Brezno Na Ubgah / A / 20.06.2009 / Barbara Ložar
Brezno Na Ubgah / E / 20.06.2009 / Barbara Ložar
Brezno Na Ubgah / C / 18.05.2009 / Gregor Pintar
Jebenti Šebalk / A / 24.01.2011 / Matija Perne, Jamšek
Jebenti Šebalk / C / 26.01.2011 / Matija Perne
Jebenti Šebalk / D / 25.01.2011 / Matija Perne
Jama v Zajčniku / A / 22.12.2010 / Rok Grecs
Jama v Zajčniku / E+D / 22.12.2010 / Rok Grecs
Jama v Zajčniku / C / 23.10.2010 / Rok Grecs
Globoko brezno / B / 31.12.2010 / Primož Presetnik
Teglovka / B / 31.12.2010 / Primož Presetnik
Brezno na Milah / B / 31.12.2010 / Primož Presetnik
Jama na Milah / B / 31.12.2010 / Primož Presetnik
Lisična / B / 31.12.2010 / Primož Presetnik
Lisična / C / 31.12.2010 / Primož Presetnik
Jama v Dovganovem dolu / A / 22.12.2010 / Riko Grecs
Jama v Dovganovem dolu / E+D / 22.12.2010 / Riko Grecs
Jama v Dovganovem dolu / C / dec. 2010 / Riko Grecs
Velika čurka / A / 22.12.2010 / Rok Grecs
Velika čurka / E+D / 22.12.2010 / Rok Grecs
Velika čurka / C / dec. 2010 / Rok Grecs
Zijalka nad Veliko Božno / A / 22.12.2010 / Riko Grecs
Zijalka nad Veliko Božno / E+D / 22.12.2010 / Riko Grecs
Zijalka nad Veliko Božno / C / dec. 2010 / Riko Grecs
Jama nad Baluzovco / A / 22.12.2010 / Rok Grecs
Jama nad Baluzovco / E+D / 22.12.2010 / Rok Grecs
Jama nad Baluzovco / C / dec. 2010 / Rok Grecs
Markotov spodmol / A / 22.12.2010 / Rok Grecs
Markotov spodmol / E+D / 22.12.2010 / Rok Grecs
Markotov spodmol / C / dec. 2010 / Rok Grecs
Brezno na Vahti / A / 22.12.2010 / Riko Grecs
Brezno na Vahti / E+D / 22.12.2010 / Riko Grecs
Brezno na Vahti / C / dec. 2010 / Riko Grecs
Stara jama / B / 30.01.2011 / Riko Grecs
Stara jama / E / 30.01.2011 / Riko Grecs
Jama v Mačkovem lazu / A / 21.01.2011 / Bojana Fajdiga
Jama v Mačkovem lazu / E / 13.02.2010 / Primož Rupnik
Jama v Mačkovem lazu / C / 21.01.2011 / Bojana Fajdiga
Šebalski večkratmi skozenjc / A / 18.01.2011 / Bojana Fajdiga
Šebalski večkratmi skozenjc / E / 26.04.2010 / Martina Bergant
Šebalski večkratmi skozenjc / C / 18.01.2011 / Bojana Fajdiga
Šebalski večkratmi skozenjc / C / 18.01.2011 / Bojana Fajdiga
Spodmol brlog Šebalk / A / 18.01.2011 / Bojana Fajdiga
Spodmol brlog Šebalk / C / 18.01.2011 / Bojana Fajdiga
Jama v kamnolomu pri Matenji vasi / B / 17.07.2010 / Bojana Fajdiga
Jama v kamnolomu pri Matenji vasi / E / 17.07.2010 / Bojana Fajdiga
Brezno treh src / B / 31.01.2011 / Tomaž Šuštar
Brezno treh src / D / 31.01.2011 / Tomaž Šuštar
Brezno treh src / E / 31.01.2011 / Tomaž Šuštar
Brezno treh src / C / 2010 / Janez Vengar
Jama pod vrhom Lubnika / B / 20.12.2010 / Marjan Baričič
Brezno pri tunelu / B / 15.08.201 / Bojana Fajdiga
Renetovo brezno / B / 05.02.2011 / Mitja Prelovšek
Renetovo brezno / C / 2010 / Mitja Prelovšek
Šentjanžka jama na Peči 1 / B / 12.04.2010 / Primož Presetnik
Brezno pri Radeckem / B / 04.05.2010 / Gregor Pintar
Brezno ob Lovretovi poti / B / 04.05.2010 / Gregor Pintar
Bazinov brezen / B / 04.05.2010 / Gregor Pintar
Bazinov brezen / E / 04.05.2010 / Gregor Pintar
Bazinov brezen / C / 15.05.2010 / Gregor Pintar
ASVF 011 / A / 13.06.2010 / Gregor Pintar
ASVF 011 / E / 13.06.2010 / Gregor Pintar
ASVF 011 / C / 25.05.2010 / Gregor Pintar
Brezno senilnega štedilnika / A / 18.05.2010 / Gregor Pintar
Brezno senilnega štedilnika / E / 18.05.2010 / Gregor Pintar
Brezno senilnega štedilnika / C / 15.05.2010 / Gregor Pintar
Konjski balzam / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Konjski balzam / E / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Konjski balzam / C / 31.08..2010 / Gregor Pintar
Brezno v Velikem Jarčinu / A / 25.05.2010 / Gregor Pintar
Brezno v Velikem Jarčinu / E / 25.05.2010 / Gregor Pintar
Brezno v Velikem Jarčinu / C / 25.05.2010 / Gregor Pintar
Konasnica / B / 21.03.2010 / Gregor Pintar
Konasnica / E / 21.03.2010 / Gregor Pintar
Konasnica / C / 18.03.2010 / Gregor Pintar
Kajarošt / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Kajarošt / E / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Kajarošt / C / 31.08.2010 / Gregor Pintar
Brezno nad Bohinjskim prevalom / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Brezno nad Bohinjskim prevalom / C / 16.08.2010 / Gregor Pintar
Huda jama / A / 10.01.2010 / Gregor Pintar
Huda jama / E / 10.01.2010 / Gregor Pintar
Huda jama / C / 10.04.2010 / Gregor Pintar
Huda jama / C / 10.04.2010 / Gregor Pintar
Napivoserazumem / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Napivoserazumem / E / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Napivoserazumem / C / 17.09.2010 / Gregor Pintar
Pukec / A / 15.01.2010 / Gregor Pintar
Pukec / E / 15.01.2010 / Gregor Pintar
Pukec / C / 18.12.2010 / Gregor Pintar
Požlek / A / 18.12.2010 / Gregor Pintar
Požlek / E / 18.12.2010 / Gregor Pintar
Požlek / C / 17.09.2010 / Gregor Pintar
Kajarošt brezno / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Kajarošt brezno / E / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Kajarošt brezno / C / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Kajarošt jama / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Kajarošt jama / E / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Kajarošt jama / C / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Roda luknja / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Roda luknja / C / 28.12.2010 / Gregor Pintar
Vražji krempelj / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Vražji krempelj / E / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Vražji krempelj / C / 31.08.2010 / Gregor Pintar
Jama na N pobočju Črnega vrha / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Jama na N pobočju Črnega vrha / C / 16.08.2010 / Gregor Pintar
Brezno na Črnem vrhu / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Brezno na Črnem vrhu / E / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Brezno na Črnem vrhu / C / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Luknja pod javorjem / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Luknja pod javorjem / E / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Luknja pod javorjem / C / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Fidejkomis 1 / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Fidejkomis 1 / E / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Fidejkomis 1 / C / 26.12.2010 / Gregor Pintar
Fidejkomis 2 / A / 26.12.2010 / Gregor Pintar