Oznaka predavanja

Predavanje: “50 let Jamarskega kluba Novo mesto”

Tokratno predavanje bo posvečeno Jamarskemu klubu Novo mesto. Ob petdesetletnici nam ga bodo prišli predstavit njegovi člani, in sicer bo Andrej Gašperič predstavil 50 let Jamarskega kluba Novo mesto, Mihael Rukše bo govoril o raziskovanju članov JKNM, Jože Tomšič pa bo predaval o naravovarstvu oziroma čiščenju jam. Predavanje bo v torek, 2.10.2012, v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob…

Predavanje: “Misty Mountains and Giant Caves: Recent Exploration in China / Meglene gore in orjaške jame: nedavne raziskave na Kitajskem”

Predaval bo Matt Covington. The Hong Meigui caving club was founded in 2001 by an international group of cavers for the purpose of exploring caves in China. During March of this year, Hong Meigui organized an expedition into the Tongzi region to continue exploration of a large cave system there. A group of 11 cavers from the US and UK spent…

Predavanje: “Prva pomoč za jamarje”

Predava Anton Praprotnik. Po mnenju organizatorja je prva pomoč ena tistih stvari, na katere se je koristno čim bolj spoznati. Znanja s tega področja pa v vsakdanjem življenju praviloma ne obnavljamo in se počasi izgublja, zato ga je včasih treba načrtno obnoviti, na primer na aprilskem jamarskem predavanju. Vabljeni. 3.4.2012 na Naravoslovno tehnično fakulteto v Ljubljani ob 18:00.

Predavanje: “Jame in jamske živali v Braziliji – nova odkritja”

Predaval nam bo Rodrigo L. Ferreira. Odkrivanje jam v Braziliji se je dobro pričelo šele pred nekaj desetletji, glede na velikost države pa je potencial za speleološka odkritja še zelo velik. Jame najdemo v zelo različnih kamninskih podlagah. V zadnjih dveh desetletjih se je pričelo bolj natančno proučevanje živalstva v jamah, ki je pripeljalo do zanimivih odkritij novih živalskih vrst, med katerimi so mnoge izključno…

Predavanje: “Varstvo podzemeljskega živalstva – primerjava dveh kraških območij z različnih celin”

Predavala bo Maja Zagmajster. V podzemeljskih okoljih živijo številne živali, ki jih na površini ne najdemo več. Imajo zelo majhna območja razširjenosti, nemalo vrst je znanih le iz ene jame. V jamah brez pozornega pregleda nanje naletimo precej redko, pogosto je treba uporabiti pasti in ponoviti obiske. Za učinkovito varstvo tako podzemeljskih živali ni pomembno le varstvo jam kot takih, ampak tudi površja nad…

Predavanje: “Udornice”

Predaval bo France Šušteršič. Udornice spadajo med pomembnejše oblike kraškega površinskega inventarja. Po definiciji so nastale s podiranjem jamskih stropov in so tedaj projekcije podzemskega zakrasevanja na površje. V zadnjih letih so vsestranske raziskave udornic, predvsem na krasu Slovenije, osvetlile več vidikov nastanka in nastajanja udornic. Med njimi so najpomembnejši splošni geološki (strukturni pogoji), ki pogojujejo nastanek večjih jamskih prostorov ter določajo delikatno ravnovesje med…

Predavanje: “Kras in jame Avstralije”

Na predavanju se bomo spoznali s krasom in jamami Avstralije, ki sta jo Jure in Anita Košutnik obiskala marca leta 2010. Osredotočili se bomo na podzemne in nadzemne pojave v različno starih in zato različno zakraselih apnencih Avstralskih Alp, južne obale Novega južnega Walesa in Južne Avstralije in območje severno od Pertha, prestolnice Zahodne Avstralije. Obenem bo govora tudi o drugih, predvsem naravnih znamenitostih omenjenih regij,…

Predavanje: “Čolniči – jama podzemnega Cemuna”

Predavanje Mateja Kržiča (DLKJ) in Mitje Prelovška (DZRJL). Jama je bila odkrita in izmerjena s strani članov Društva ljubiteljev Križna jama septembra 2009. Letošnja izredna hidrološka suša je odprla večinoma stalno zalite rove, skozi jamo je zavejal prepih in nakazal smer nadaljevanja. S prečko nad sifonom in dvema ozkima prehodoma se je odprlo še nekaj sto metrov ozkih rovov, za njimi pa široki…

Predavanje: “Arduous Exploration in One of the World’s Deepest Cave Systems / J2 2009 – naporno raziskovanje v enem najglobljih jamskih sistemov sveta”

Tudi letos smo se odločili pripravljati predavanja za javnost, sezono bomo začeli drug mesec, kakor se spodobi z Mehiko. Predaval nam bo Matt Covington. While Everest has already been climbed, the deepest cave in the world still awaits discovery.  Given the current knowledge of world geology, there are a select few areas where it is likely to be found.  One of these…

Predavanje: “Jama Sežanske reke”

Bogomir Remškar bo na kratko predstavil kopanja in raziskovanja v Jami Sežanske reke, kjer so prišli v že znano Stršinkno jamo in do podzemnega toka Reke. Predavanje bo v torek, 7.6.2011, v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob 18. uri. Vstopnine ne bo. Vabljeni!

Predavanje: “Pomembna brezna in jame Velebita”

Dalibor Paar in Darko Bakšić nam bosta predstavila rezultate jamarskih raziskav in znanstvena (hidrogeološka, mikroklimatska in druga) spoznanja o velikih jamah in breznih Velebita ter možnostih nadaljnjih raziskav. Na Velebitu so znane tri jame, globlje od 1000 m, poleg njih pa še osem globljih od 500 m. Po zadnjih raziskavah je dolžina sistema Kita Gaćešina-Draženova narasla na 18,2 km, s čimer je od leta 2010 to najdaljša…

Predavanje: “Jamsko potapljanje na Floridi”

Uroš Ilič, Matej Mihailovski in Igor Vrhovec so se leta 2004 prvič odpravili na Florido z le enim ciljem – potapljanje v tako opevanih jamskih sistemih. Zakaj so leta 2006 in 2010, kljub temu da imamo v Sloveniji prek 10.000 jam, ponovno obiskali iste jame? Na vprašanje vam bodo odgovorili v torek, 5.4.2011, ob 18. uri v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12, v…

Predavanje: “Hipogena speleogeneza (primeri iz Slovenije)”

Tako imenovane >običajne< kraške jame nastajajo relativno plitvo pod gladino podzemne vode v hidrološkem sistemu, ki se napaja s površja. Voda je obogatena predvsem s talnim CO2, raztapljanje pa tako poteka v glavnem s pomočjo šibke ogljikove kisline. Kanali na ta način nastalih jam so pogosto dendritično razporejeni, z večjimi glavnimi kanali dol vodno, bolj ali manj horizontalni in imajo pogosto stenske skalne oblike značilne za…

Predavanje: “Jama Bestažovca in njene slike”

Bestažovca je vodoravna jama s 25 m globokim vhodnim breznom. Zaradi svoje lege ter sosednjega dola Bestažovca in Perkove pečine je pomembna za razumevanje razvoja jam v okolici Sežane. Jama je tudi arheološko zanimiva. V njej so bili že pred leti najdeni arheološki predmeti, ki datirajo v prazgodovino. Pred kratkim pa tudi prazgodovinske stenske risbe, ki so se v jami ohranile zaradi posebne morfologije in…

Predavanje: “Raziskovanje živalstva v jamah osrednje Mehike”

Maja Zagmajster se je marca 2009 z ekipo speleobiologov iz ZDA odpravila v nekaj jam območja Sierra de el Abra v osrednji Mehiki. Poleg zanimivosti na površju so jih v jamah navduševale številne živalske vrste, med katerimi so bili včasih tudi vampirji. S tega območja so znane ribe Astyanax mexicanus, ki imajo le tu poleg površinskih tudi povsem jamske (troglobiotske) populacije. Te so priljubljene med akvaristi,…

Predavanje: “O Ferranovi buži”

Oddelek za geologijo NTF in Društvo za raziskovanje jam Ljubljana vas v sredo, 3.11.2010, ob 18. uri vabita na javno predavanje. Milan Ferran in Peter Gedei nam bosta v sliki in besedi predstavila Ferranovo bužo, 2600 m dolgo in 358 m globoko jamo med Staro Vrhniko in Ulovko. Predavanje bo v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob 18.…

Predavanje: “Predkraški procesi pri nastajanju jam, dokazani v Lenarčičevi jami”

Prof. dr. Jože Pezdič in prof. dr. France Šušteršič bosta  v sredo, 3. marca ob 18 uri v predavalnici P-5, Montanistika, Aškerčeva 12, Ljubljana predstavila rezultate raziskav zgodnje speleogeneze. Ideja, da položaj freatičnih rovov v stratigrafskem stolpcu določajo predkraški geokemični procesi, je stara že skoraj 20 let, nato pa so se dodatne indikacije le še množile. Ker nadaljnje večanje rova prvotno zasnovo…