Predavanje: “Udornice”

Predaval bo France Šušteršič. Udornice spadajo med pomembnejše oblike kraškega površinskega
inventarja. Po definiciji so nastale s podiranjem jamskih stropov in so tedaj projekcije podzemskega zakrasevanja na površje. V zadnjih letih so vsestranske raziskave udornic, predvsem na krasu Slovenije,
osvetlile več vidikov nastanka in nastajanja udornic. Med njimi so najpomembnejši splošni geološki (strukturni pogoji), ki pogojujejo nastanek večjih jamskih prostorov ter določajo delikatno ravnovesje
med rušenjem stropovja in odnašanjem ruševin s podzemsko reko. Po tem, ko je udornica nastala (podor je dosegel površje), vstopijo površinski procesi, ki vzporedno z umerjenim (steady state) zniževanjem površja preoblikujejo >>negativno maso<< udornice. Identificirati je bilo mogoče dva tipa udornic, ki so vezane na specifične strukturne razmere, kar omogoča napovedovanje območij večjega tveganja pri izgradnji podzemskih prostorov, žal pa večina ostaja še nerazložena. Avtor bo predstavil rezultate lastnih raziskav zadnjih let, ki pa se v pomembni meri naslanjajo tudi na raziskave kolegov.

Predavanje bo v torek, 10.1.2012, v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob 18. uri. Vstopnine ne bo.
Vabljeni!