Predavanje: “Jame in jamske živali v Braziliji – nova odkritja”

Predaval nam bo Rodrigo L. Ferreira. Odkrivanje jam v Braziliji se je dobro pričelo šele pred nekaj desetletji, glede na velikost države pa je potencial za speleološka odkritja še zelo velik. Jame najdemo v zelo različnih kamninskih podlagah. V zadnjih dveh desetletjih se je pričelo bolj natančno
proučevanje živalstva v jamah, ki je pripeljalo do zanimivih odkritij novih živalskih vrst, med katerimi so mnoge izključno podzemeljske (to je troglobiotske). Med njimi so nekatere celo morfološko bolj  prilagojene na podzemeljsko okolje kot v jamah v zmernih klimatih. To je v nasprotju z razširjenim prepričanjem, da v tropskih jamah ni pričakovati veliko troglobiotskih vrst (ali pa da so vsaj manj
morfološko modificirane). Kljub tem zanimivostim pa je živalstvo jam tudi v Braziliji zelo ogroženo.

Predavanje bo v torek, 14.2.2012, v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob 18.15h. Vstopnine ne bo.

Vabljeni! Predavanje bo v angleškem jeziku.