Predavanje: “Varstvo podzemeljskega živalstva – primerjava dveh kraških območij z različnih celin”

Predavala bo Maja Zagmajster. V podzemeljskih okoljih živijo številne živali, ki jih na površini ne
najdemo več. Imajo zelo majhna območja razširjenosti, nemalo vrst je znanih le iz ene jame. V jamah brez pozornega pregleda nanje naletimo precej redko, pogosto je treba uporabiti pasti in ponoviti obiske. Za
učinkovito varstvo tako podzemeljskih živali ni pomembno le varstvo jam kot takih, ampak tudi površja nad njimi. Kako k temu pristopamo pri nas in kako v ZDA? S kolegi smo se lotili primerjalne študije, ki
nam je odstrla zanimive vidike ogroženosti in varstva tega edinstvenega živalstva.

Predavanje bo v torek, 7.2.2012, v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob 18. uri. Vstopnine ne bo.
Vabljeni!