Predavanje: “Predkraški procesi pri nastajanju jam, dokazani v Lenarčičevi jami”

Prof. dr. Jože Pezdič in prof. dr. France Šušteršič bosta  v sredo, 3. marca ob 18 uri v predavalnici P-5, Montanistika, Aškerčeva 12, Ljubljana predstavila rezultate raziskav zgodnje speleogeneze. Ideja, da položaj freatičnih rovov v stratigrafskem stolpcu določajo predkraški geokemični procesi, je stara že skoraj 20 let, nato pa so se dodatne indikacije le še množile. Ker nadaljnje večanje rova prvotno zasnovo uniči, je postal dokončen odgovor odvisen predvsem od primernega vzorčnega mesta. Avtorja (s sodelavci) sta ga našla v Lenarčičevi jami pri Verdu in verjetno prva na svetu sklenila logično verigo. Predavanje bo prva javna predstavitev skupnih rezultatov skoraj desetletnih raziskav.

Obeta se nepozabno predavanje.

Vabljeni