Vodstvo društva

Predsednik
Jure Košutnik

Člani izvršnega odbora
Matic Di Batista (podpredsednik)
Matej Blatnik (tajnik)
Aleksandra Krajnc (blagajničarka)
Tomaž Krajnc (gospodar)
Primož Presetnik (vodja komisije za kataster jam)
Uroš Kunaver (vodja komisije za izobraževanje)
Teo Delić (vodja komisije za varstvo jam)
Špela Borko (voditeljica komisije za varnost raziskovanja jam)
Nataša Sivec (voditeljica komisije za računalniško in informacijsko podporo)
Tomaž Miklavčič
David Škufca
Matija Perne

Nadzorni odbor
Gregor Pintar
Matjaž Pogačnik
Matej Dular

Disciplinska komisija
Dušan Tominc
Franci Gabrovšek
Mitja Prelovšek

Še spisek dosedanjih predsednikov Društva za raziskovanje jam Ljubljana.