Vodstvo društva

Predsednik
Matic Di Batista

Člani izvršnega odbora
Vid Naglič (podpredsednik)
David Škufca (tajnik)
Špela Borko (blagajničarka)
Tomaž Krajnc (gospodar)
Jure Bevc (vodja komisije za kataster jam)
Ester Premate (vodja komisije za varstvo jam)
Klemen Kramar
Jure Košutnik
Matija Perne

Nadzorni odbor
Gregor Pintar
Primož Presetnik
Tomaž Miklavčič

Disciplinska komisija
Franc Marušič
Franci Gabrovšek
Mitja Prelovšek

Še spisek dosedanjih predsednikov Društva za raziskovanje jam Ljubljana.