Vodstvo društva

Predsednik
Matic Di Batista

Člani izvršnega odbora
Jure Bevc (podpredsednik)
David Škufca (tajnik)
Špela Borko (blagajničarka)
Tomaž Krajnc (gospodar)
Jaka Flis (vodja komisije za kataster jam)
Uroš Kunaver (vodja komisije za izobraževanje)
Ester Premate (vodja komisije za varstvo jam)
Nika Pišek Szillich
Jure Košutnik
Matija Perne

Nadzorni odbor
Gregor Pintar
Primož Presetnik
Tomaž Miklavčič

Disciplinska komisija
Franc Marušič
Franci Gabrovšek
Mitja Prelovšek

Še spisek dosedanjih predsednikov Društva za raziskovanje jam Ljubljana.