Društvo, ki deluje v javnem interesu

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Zakona o ohranjanju narave in Zakona o varstvu Podzemnih jam z odločbo dne 4.2. 2004 Društvu za raziskovanje jam Ljubljana podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave (Uradni list RS, št. 21/2004). Leta 2019 je stopil v veljavo pravilnik, ki je formalno opredelil pogoje za pridobitev statusa društva v javnem interesu, pričakovano smo tudi potem aktu dobili status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave (Odločba MOP št. 215-75/2019/6, z dne 13. 6. 2019). Leta 2020 so stopile v veljavo spremembe Zakona o ohranjanju narave (Zakon o spremembah Zakona o ohranjanju narave – ZON-E (Uradni list RS, št. 82/20 z dne 5. 6. 2020)), ki zaostrujejo pogoje za pridobitev in ohranjanje statusa. Društvo izpolnjuje tudi zaostrene pogoje (najmanj 50 aktivnih članov), zato smo status obdržali (sklep MOP št. 215-40/2021-2550-7)

V društvu smo si omenjeni status zaslužili z aktivnim raziskovanjem in dokumentiranjem jam, z upoštevanjem pravil jamam prijaznega raziskovanja in ustrezno naravovarstveno vzgojo svojih članov, z ozaveščanjem javnosti o ranljivosti krasa in jam kot hidrogeoloških sistemov in naravnih vrednot, s čistilnimi akcijami v onesnaženih jamah ter s pobudami za zavarovanje jam in drugih kraških posebnosti.

Podprite našo dejavnost tudi Vi.