Društvo, ki deluje v javnem interesu

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana ima status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave.

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi Zakona o ohranjanju narave in Zakona o varstvu Podzemnih jam z odločbo dne 4.2.2004 Društvu za raziskovanje jam Ljubljana podelilo status društva, ki deluje v javnem interesu na področju ohranjanja narave (Uradni list RS, št. 21/2004).

V društvu smo si omenjeni status zaslužili z aktivnim raziskovanjem in dokumentiranjem jam, z upoštevanjem pravil jamam prijaznega raziskovanja in ustrezno naravovarstveno vzgojo svojih članov, z ozaveščanjem javnosti o ranljivosti krasa in jam kot hidrogeoloških sistemov in naravnih vrednot, s čistilnimi akcijami v onesnaženih jamah ter s pobudami za zavarovanje jam in drugih kraških posebnosti.