Naši člani

V stotih letih delovanja društva se je zvrstilo skoraj 1000 članov, okoli katerih so zaživele dejavnosti, katerih rezultate še danes občudujemo. Kdo bi znal ovrednotiti pomen vzgojnega dela Pavla Kunaverja, raziskovanja krasa od Viljema Puticka do Alfreda Šerka, raziskovanja podzemne favne od Egona Pretnarja do Borisa Sketa, potapljanja v sifonih od bratov Ivana in Dušana Kuščerja do Antona Praprotnika, raziskovanje starejših in mlajših članov v globokih breznih Pršivca, Rombona, Kanina… Skozi vseh sto let delovanja društva si je neprekinjena veriga članov iz roda v rod podajala ljubezen do narave in raziskovanja podzemlja.

Iz jubilejnega Glasu podzemlja (avtorja Primož Presetnik, Bojana Fajdiga):

Uspehi so le posledica sodelovanja članic in članov, zato si vsi zaslužijo priznanje. Zaradi tega smo v letih pred okroglo obletnico pospešeno nadgrajevali elektronski seznam članov, ki smo ga prejeli od predhodnikov in je vseboval c. 250 vpisov. Trenutno v delovnem sezamu članov med leti 1910 in 2010 vodimo 953 članov. Pri izdelavi smo uporabili Spisek članov za raziskavanje jam v Ljubljani med leti 1910-1931 in 1931 -1943. Pomembni viri so bili sezami članov iz let 1947, 1962, 1967, 1970-1973 in 1990. Nenadomestljivi so bili tudi blagajniški zapiski – zvezka 1910-1933 in 1934-1960 ter kasnejše zabeležke plačila članarine, pa tudi udeležencev jamarskih šol. Žal so nekateri zapisi o članih nepopolni ali pa nekatere osebe, ki so aktivno sodelovale pri raziskavah jam, nikoli niso bile »uradni člani« društva in jih zato z navedenimi viri nismo mogli ugotoviti. Prav tako so nekateri člani sodelovali z društvo pred formalnim vstopom v društvo, vendar birokratski viri o tem molčijo. V teh letih so nekateri člani izstopili, drugi bili zaradi neplačevanje članarine črtani ali so prestopili k ostalim društvom, vendar dejstvo ostaja, da je mnogo oseb ravno pri našem društvu prvič spoznalo jamarstvo. Na to smo lahko ponosni tako mi kot oni.

Pred vami je prva verzija članstva med leti 1910 – 2010, zato je še deloma nepopolna in se v naprej opravičujemo za napake in hvaležno sprejemamo popravke oz. dopolnila.

Ime, priimek in leto pristopa:
 • Otto freiherr von Abfaltern, 1912
 • Metod Abrahamsberg, 1972
 • Silva Abrahamsberg, 1972
 • Igor Ajdič, 1969
 • Alič, 1958
 • Mojca Ambrož, 1990
 • Jurij Andjelić, 1967
 • Jani Andrée, 1966
 • Boštjan Anko, 1956
 • Marjan Ankovec, ?
 • Tatjana Aram, 1974
 • Adrian Arh, 1987
 • Maja Arh, 1987
 • Anja Arnšek, 1997
 • Marko Arsovič, 1995
 • Andrej Auguštin, 1951
 • Andrej Avčin, 1964
 • Franc Avčin, 1960
 • Franjo Avčin, 1930
 • Mojca Ažman, 1995
 • Franc Babnik, 1949
 • Polona Babnik, 1949
 • Martina Bačič, 1992
 • Hilda Badjura, 1932
 • Milan Badjura, c. 1940
 • Rudolf Badjura, 1926
 • Baltazar Baebler, 1932
 • Bajc, 1958
 • Franci ml. Bar, 1924
 • Poldi Bar, 1964
 • Andrej Baraga, 1956
 • Marjan Barbič, 1974
 • Marjan Baričič, 1995
 • Mitija Bartenjev, 1951
 • Drago Bartol, 1951
 • Franjo Baš, 1925
 • Špela Bavec, 2007
 • Anica Bedič, 1973
 • Jože Bedič, 1973
 • Albin Belar, 1910
 • Ivo Benkovič, 1927
 • Srečko Berce, ?
 • Rado Bergant, 1958
 • Martina Bergant Marušič, 1999
 • Marko Berlič, 1964
 • Janez Bernard, 1980
 • Mitja Bernard, 1976
 • Ines Bernjak, 1980
 • Franc Bernot, 1955
 • Stane Bervar, 1926
 • Zoran Bešlin, 1980
 • Teodor (Božidar) Betriani, 1930
 • Stanislav Beuk, 1910
 • Blaž Bezek, 2003
 • Blaž Bidovec, 2007
 • Fran Bidovec, 1935
 • Josep Bischof, 1911
 • Drago Bitenc, 1926
 • Polona Bitenc, 1976
 • Vida Bitenc, 1976
 • Felix Bizjak, <1915
 • Zdravko Bizjan, 1979
 • Janez Blatnik, 1967
 • Stanislav Blažič, 1972
 • Boleslav Bloudek, 2010
 • Živko Bobič, 1967
 • Rado Bobnar, 1979
 • Valter Bohinec, 1924
 • Bojan Bojnec, 1999
 • Jože Bole, 1956
 • Franc Boltežar, 1936
 • Johan Böltz, 1910
 • Ivan Bonač, 1926
 • Vida Borštnik, 2010
 • Anton Brancelj, 1975
 • Valentina Brečko, 1986
 • Lojze Brenčič, 1928
 • Andrej Brezigar, 1965
 • Rok Brnot, 1989
 • Demetrij Brodar, 1952
 • Mitja Brodar, 1952
 • Srečko Brodar, 1924
 • Štefka Brodar, 1992
 • Urban Brulc, 2004
 • Jana Bučar, 1989
 • Josip Bučar, 1910
 • Jelka Bučar, 1975
 • Niko Bučar, 1975
 • Tomaž Budkovič, 1969
 • Janko Bufan, 1936
 • Anton Bukovec, 1924
 • Marjan Bukovec, 1928
 • Rajko Bukovec, 1951
 • Vida Bukovec, 1951
 • Boris Bulog, 1973
 • Anton Bulovec, 1924
 • Cveto Bušljeta, 1965
 • Lorena Butinar, 1999
 • Karl Capuder, 1910
 • Bojana Carli Arsovič, 1995
 • Ana Celestina, 1997
 • Janez Cerar, 1961
 • Samo Cerc, 1987
 • Josip Cerk, 1910
 • Franc Cesar, 1998
 • Rudolf graf Chorinsky, 1910
 • Alenka Ciglar, 1976
 • Karel Ciglar, ?
 • Gregor Cilenšek, 2005
 • Ines Cilenšek, 2005
 • Štefan Cimerman, 1966
 • Rudolf Cipot, 1972
 • Fanny Copeland, 1925
 • Tomaž Cunder, 1978
 • Igor Cvetko, 1968
 • Rudolf Czelechowski, 1913
 • Magda Čarman, 1986
 • Marjeta Čeh, 1979
 • Andrej Čerček, 1960
 • Peter Černe, 1965
 • Stanko Červek, 1962?
 • Nejc Česen, 2001
 • Tomaž Česnik, 2001
 • Ivan Čuk, 1934
 • Drago Čukič, 1965
 • Nevenka Darovec, 1975
 • Janez Debevc, 1925
 • Mitja Demšar, 1938
 • Ciril Dequal, ?
 • Barbara Dereani, 2005
 • Marko Derganc, 1964
 • Matjaž Deržaj, 1954
 • Milica Detoni, 1950
 • Janez Deu, 1951
 • Dušan Devetak, 1974
 • Brane Devodel, 1979
 • Matic Di Batista, 2008
 • Metod Di Batista, 1962
 • Anica Di Batista, 1969
 • Janez Dirjec, 1968
 • Fr. Dobian(?), 1924
 • Ivan Dobovšek, 1950
 • Janko Dobravec, 1927
 • Matilda Dobravec, 1933
 • Andrej Dobrovoljc, 1961
 • Ivan Dolar, 1932
 • Božidar Dolenc, 1975
 • Maja Dolenc, 1980
 • Andrej Dolinar, 1960
 • Neva Dolinšek, 1977
 • Fran Dolšak, 1927
 • Franek Dolšek, 1969
 • Blaž Dovžan, 1991
 • Pjensi(?), 1926
 • Kazimir Drašlar, 1956
 • Andrej Drevenšek, 2003
 • Jože Drganc, 1979
 • Božo Drovenik, 1970
 • Matija Drovenik, 1949
 • Jože Duhovnik, 1949
 • Matej Dular, 1998
 • Peter Dular, 1975
 • Josip Dular, 1975
 • Nataša Đurić, 2008
 • Bogdan Erbežnik, 1950
 • Miran Erič, 1989
 • Aleš Erjavec, 1969
 • Danica Erjavec, 1973
 • Lambert Erlich, 1927
 • Andrej Erznožnik, 1990
 • Viktor Fabian, 1927
 • Frenk Facija, ?
 • Bojana Fajdiga, 2003
 • Jakob Fajdiga, 1910
 • Vlado Fajgel, 1955
 • Ludvik Fedran, 1927
 • Dragan Feher, 1983
 • Oton Fettich, 1927
 • Ivo Florjančič, 1978
 • Jože Florjančič, 1950
 • Martina Frelih, 1998
 • Francis Friedrich, ?
 • D. V. Frost, 1928
 • Edvard Fugina, 1935
 • Borut Furlan, 1972
 • Matjaž Furlan, 1979
 • Franci Gabrovšek, 1987
 • Žan Gabrovšek, 2002
 • Boštjan Gačnik, 2003
 • Andrej Gala, 1964
 • Luka Gale, 2008
 • Franz Galle, 1913
 • Rajko Galun, 1975
 • Ivan Gams, 1951
 • Staša Gams, 2002
 • Vera Gams, 1957
 • Ciril Gantar, 1951
 • Ivan Gantar, 1950
 • Janez Gantar, 1950
 • Artur Gavazzi, 1925
 • Gavrilovič, 1959
 • Tibor Gedei, 1981
 • Matej Gerbič, 2003
 • Žarko Germek, 1975
 • Primož Gnezda, 2005
 • Fran Gnjezda, 1927
 • Mojca Godek, 1973
 • Marjan Gojkovič, 1972
 • Mirko Golob, 1968
 • Rok Golob, 1961
 • Janez Gorenc, 1964
 • Leopold Gorjanc, 1927
 • Evgenija Gorskij, 1927
 • Vsevolod Gorskij, 1927
 • Andrej Gosar, 1979
 • Mateja Gosar, 1986
 • Bojan Gospodarič, 1995
 • Rado Gospodarič, 1959
 • Dušan Gostinčar, 1954
 • Petra Gostinčar, 2005
 • Miklavž Grabner, 1956
 • Rajko Gradnik, 1926
 • Peter Grašek, 1949
 • B. Grašič, ?
 • Franc Grašič, 1935
 • Henrik Grecs, 2007
 • Rok Grecs, 2007
 • Vid Gregorač, 1965
 • Janez Gregori, 1962
 • Tone Grimščar, 1951
 • Grin, 1957
 • Cveto Grmovšek, 1949
 • Srečko Grom, 1964
 • Darja Gros, 1997
 • Tine Grošelj, 1981
 • Grottenkommission (Grottenververwaltung) v Postojni, 1911
 • Jožica Grum, 1976
 • Uljana Gruntar, 1965
 • Alfonz Vit. Gspan, 1924
 • N. ritter von Gutmansthal, 1912
 • Ivan Guzelj, 1979
 • Stojan, Ing Guzelj, 1937
 • France Habe, 1952
 • Peter Habič, 1948
 • Jovan Hadži, 1924
 • Janez Haffner, 1938
 • Beno Hafner, 1935
 • Mate Hafner, 1924
 • Milan Hafner, 1925
 • Blaž Hajdinjak, 2002
 • Martina Hajdinjak Skrzypiec, 1997
 • Milan Hamrla, 1949
 • Alb. J. Haucke, 1910
 • Vladimir Herle, 1910
 • Urban Herzog, 1987
 • Jure Hictaler, 2009
 • Simon Hima, ?
 • Marta Hlad, 2002
 • Branka Hlad, 1985
 • Alojzij Hočevar, 1926
 • Andreja Hočevar, 1981
 • Anica Hočevar, 1973
 • Janko Hočevar, 1935
 • Jernej Hočevar, 1975
 • Matej Hočevar, 2005
 • Tomaž Hočevar, 1982
 • Zvone Hočevar, 1936
 • Arne Hodalič, 1995
 • Marjana Hönigsfeld, 1975
 • Milan Hornak, 2005
 • Franc Hribar, 1952
 • Ivan Hribar, 1971
 • Matej Hribar, 1987
 • Alojzij Hrovat, 1955
 • Marko Hrovat, 2009
 • Albin Hrovatin, 1912
 • Jurij Hrovatin, 1972
 • Maks Hrovatin, 1929
 • Albin Humar, 1957
 • Marko Humer, 1963
 • Vito Hussu, 1983
 • Hydrographische Landesanstalt Ljubljana, 1913
 • Janez Ileršič, 1964
 • Franc Intihar, 1932
 • Jure Jakofčič, 1970
 • Barbara Jakopič, 1988
 • Primož Jakopin, 1966
 • Slava Jakopin, 1969
 • Darko Jakovac, ?
 • Petra Jamšek, 2008
 • Vanja Janežič, 1979
 • Tanja Jankovič, 2005
 • Janko Janša, 1985
 • Srečko Jauk, 1972
 • Otto Jauker, 1913
 • Jure Javoršek, 1983
 • Katerina Jazbec, 2004
 • Goran Jeglič, 1971
 • Irena Jeglič, 1964
 • Marko Jekler, 1970
 • Jože Jelenc, 1950
 • Maja Jelenčič, 2005
 • Danilo Jelinčič, 1976
 • Gabrijel Jelovšek, 1911
 • Josip Jelovšek, 1926
 • Franc Jenko, 1957
 • Marijana Jenko, 1930
 • Marjan Jenko, 1981
 • Robert Jensterle, 1989
 • Franc Jerala, 1925
 • Branka Jeras, 1972
 • Aleš Jereb, 1963
 • Janko Jerin, 1965
 • Klemen Jerina, 1991
 • Franc Jerko, 1934
 • Andrej Jerle, 1965
 • Gregor Jeromen, 1997
 • Matjaž Jeršič, 1957
 • Saško Jesse, 1953
 • Mirjam Jezeršek, 1991
 • Janko Jovan, 1925
 • Jure Jugovic, 2007
 • Rudolf Junowicz, 1910
 • Marko Jurečič, 1972
 • Jože Jurečič, 1970
 • Franc Jurjevčič, 1951
 • Bogdan Jurkošek, 1969
 • Grega Juvan, 2005
 • Marjan Juvan, 1964
 • Vojko Juvančič, 1969
 • David Kačič, 1967
 • Edvard Kafol, 1958
 • Juvencij Kalan, 1951
 • Janez Kandare, 1982
 • Sonja Kandare, 1955
 • Črtomir Kanoni, 1967
 • Janez Kanoni, 1966
 • Vladimir Kapus, 1925
 • Franc Kastelic, 1932
 • Marijan Kastelic, 1960
 • Rozika Kastelic, 1932
 • Nataša Kavčič, 1995
 • Stane Kavšček, 1975
 • Miran Kavšek, 1964
 • Miran Kenk, 1928
 • Roman Kenk, 1924
 • Andrej Kermavnar, 1978
 • Dušan Kermavnar, 1961
 • Franc Kermavnar, 1972
 • Kerševan, 1958
 • Boštjan Kiauta, 1960
 • Tamara Klar, 2008
 • Primož Klemen, 1975
 • Janez Klemenčič, 1955
 • Polona Kljun, 1999
 • Nives Klopčar, ?
 • Tea Knapič, 2009
 • Tomaž Koblar, ?
 • Tone Koblar, 1988
 • Boštjan Kocjančič, 1998
 • Marij Kodre, 1964
 • Vladimir Kodrič, 1927
 • Tomaž Kolar, 1975
 • Zvone Kolenc, 1971
 • Robert Kollmann, 1929
 • Teodor Kolšek, 1964
 • Mateja Konc, 2010
 • Ženja Konjajeva, 1964
 • Vilibald Konte, 1929
 • Kopač, 1958
 • Jasna Kopitar, 1976
 • Tomaž Koprivnjak, 1995
 • Lidija Korat, 2007
 • Alenka Kordiš, 1975
 • Janko Koren, 1956
 • Vlasta Koren, 1979
 • Lovro Korenc, 2004
 • Zvone Korenčan, 1964
 • Luc Koritzky, 1960
 • Josip Korošec, 1952
 • Fran Kos, 1924
 • Jože Kos, 1930
 • Darko Kos , 1972
 • Klemen Koselj, 2001
 • Viktor Koselj, 1959
 • Fedor Košir, 1926
 • Igor Maksim Košir, 1964
 • Jure Košutnik, 2005
 • Tihomir Kotnik, 1967
 • Bogdan Kovač, 1969
 • Franc Kovač, 1983
 • Igor Kovač, 1977
 • Silva Kovačec, 1975
 • Silvo Kovačec, 1975
 • Brane Kovačič, 1962
 • Jože Kovačič, 1972
 • Sonja Kovačič, 1971
 • Janko Kovše, 1964
 • Aleksandra Koželnik, 1966
 • Hojka Kraigher, 1978
 • Jure Krajšek, 1999
 • Boža Krakar, 1974
 • Marko Kralj, 1990
 • Milan Kralj, 1992
 • Peter Kralj, 1973
 • Rok Kralj, 1987
 • Anton/Tone Kranjc, 1961
 • Maja Kranjc, ?
 • Polde Kranjc, 1972
 • Tomaž Kranjc, 2008
 • Ferdo Kraševec, 1979
 • Anton Krašovec, 1927
 • Marko Krašovec, 1972
 • Majda Kratn(E/A)R, 1949
 • Josef Kratohvil, 1925
 • Božo Krevelj, 1967
 • Mare Krevs, 1980
 • Valentin Krisper, 1910
 • Jože Krišper, 1930
 • Karel Křivanec, 1913
 • Primož Krivic, 1964
 • Tine Krivic, 1964
 • Anton Križaj, 1932
 • Miomir Križaj, 1960
 • Igor Krmpotić, 1973
 • M. Krnec (Kirn?), 1939
 • Rudolf Kropivnik, 1924
 • Barbara Kruhar, ?
 • Krista Krulc, 1959
 • Mirta Krulc, 1959
 • Maja Kržišnik, 2007
 • Ksenemann(?), 1937
 • Vikica Kuk, 2004
 • Borut Kulovec, 1974
 • Darko Kulovec, 1974
 • Jakob Kulovec, 1974
 • Mirjam Kulovec, 1974
 • Janez Kunaver, 1976
 • Jurij Kunaver, 1949
 • Karl Kunaver, 1926
 • Matjaž Kunaver, 1976
 • Pavel Kunaver, 1910
 • Tomaž Kunaver, 1980
 • Uroš Kunaver, 1980
 • Alenka Kunaver, 1976
 • Maja Kunaver, 1971
 • Marjan Kunc, 1936
 • Karl graf Künigl, 1910
 • Tomaž Kunst, 1965
 • Blaž Kurent, 2007
 • Miha Kurnik, 1964
 • A. Kuščer, ?
 • Dušan Kuščer, 1937
 • Ljudevit Kuščer, 1937
 • Martina Kuščer, 1971
 • Matko Kuščer, 1960
 • Samo Kuščer, 1971
 • Janez (Ivan) Kuščer, 1949
 • Primož Kuzman, 1991
 • Stane Kvaternik, 1968
 • Tomislav Lajovic, 1978
 • Igor Lampret, 1960
 • Wilhelm ritter von Laschan, 1910
 • Ferdinand Lavrinc, 1965
 • Ludvik baron Lazarini, 1932
 • France Leben, 1955
 • Drago Lebez, c. 1940
 • Bogomir Legiša, 1962(?)
 • Milan Lenarčič, 1929
 • Damjan Lenče, 1979
 • Josip Lesar, 1910
 • Martin Lesar, 1995
 • Miha Lesar, 1959
 • Helena Lesar, 1995
 • Zoran Lesjak, ?
 • Boštjan Leskovšek, 1987
 • Jani Leskovšek, 1975
 • Matija Lešnjak, 2001
 • Friderik Levicki, 1956
 • Leon Lewicki, 1930
 • Jure Likar, 1999
 • Jernej Lindič, 1964
 • Boris Lipovec, 1990
 • Vladimir Logar, 1950
 • Logar, 1958
 • Gabrijel Longyka, 1930
 • Ivan Lovrenčič, 1925
 • Z. Lovše, ?
 • Alenka Lozej, 2009
 • Barbara Ložar, 2008
 • Josip Luckmann, 1929
 • Kamilo Lukanovič, 1962
 • Dragica Lunder, 1974
 • Drago Lunka, 1987
 • Dušan Lušichi (Lušinsky), 1949
 • Ivan Macher, 1911
 • Stanko Maček, 1935
 • Vanek Mahorčič, 1974
 • Vojko Mahorčič, 1974
 • Boris Majdič, 1965
 • Franc Malečkar, 1978
 • Aleš Malneršič, 2002
 • Blaž Malneršič, 2002
 • Matej Malneršič, 2003
 • Mirko Malneršič, 1978
 • Lev (Leopold) Mandelj, 1932
 • Josip Mantuani, 1910
 • Albin Marinko, 1974
 • Uroš Marjetič, 1995
 • Anže Markelj, 2007
 • Oto (Otmar) Marn, 1961
 • Boris Marolt, 1989
 • Jure Marolt, 1997
 • Andrej Martinčič, 1954
 • Rajko Martinčič, 1983
 • Breda Marussig, 1959
 • Miran Marussig, 1948
 • Franc Marušič, 1991
 • Dušan Maruzzi, 2002
 • Maks Mastnak, 1935
 • Marko Matičič, 1972
 • Janez Matjašič, 1965
 • Janez Matos, 2005
 • Mateja Mavec, 2009
 • Janez Mayer, 1951
 • Jožko Mayr, 1926
 • Viktor Meden, 1927
 • Danica Medved, 1976
 • Kristjan Melinc, 1995
 • Franc Mermolja, 1951
 • Samo Mesec, 1991
 • Mestna Občina Idrija, 1911
 • Štefan Michieli, 1964
 • Ivan Michler, 1911
 • Zoran Michler, 1950
 • Matjaž Mikelen, 1975
 • Iztok Miklavčič, 2007
 • Neva Miklavčič, 1964
 • Tomaž Miklavčič, 2001
 • Andrej Miklavec, 1972
 • Milena Miklavec, 1972
 • Mitja Mikuš, 2005
 • Vasja Mikuž, 1968
 • Miha Mišič, 1969
 • Dušan Mišmaš, 1964
 • Franc Mlakar, 1959
 • Tone Mlakar, 1986
 • Primož Mlekuš, 1985?
 • Marko Modic, 1978
 • Janez Modrijan, 1964
 • Matic Mohorič, 1987
 • Klemen Mojškerc, 1997
 • Borut Mozetič, 1989
 • Marko Možina-Kušar, 1960
 • Tončka Mrak, 1956
 • Aleš Mrzel, 1962
 • Vladimir Murko, 1957
 • Melita Murko-Jezovšek, 1957
 • Danilo Musar, 1982
 • Jože Mušič, 1955
 • Črtomir Nagode, 1928
 • Milan Nanut, 1979
 • Mihael Nevjerov, 1935
 • Andrej Nikolič, 1974
 • Bogdan Nikolič, 1974
 • Dragan Novak, 1983
 • Dušan Novak, 1950
 • Gregor Novak, 1926
 • Janez Novak, 1992
 • Janez Novak, 1964
 • Tone Novak, 1962
 • Nada Novak, 1951
 • Pavel Novikov, 1925
 • Bogdan Oblak, 1976
 • J. C. Oblak, 1925
 • Jaroš Obu, 2010
 • Tadej Ocvirk, 1960
 • France Ogrin, 1956
 • Dušan Omahen, 1938
 • Luka Omladič, 1990
 • Andrej Orehek, 1928
 • Fr. Orožen, 1910
 • Milan Orožen Adamič, 1962
 • John Osborne, ?
 • Franc Osole, 1948
 • Lovro Osolnik, 1965
 • Jožef Osredkar, 1989
 • Lojze Ostanek, 1936
 • Staško Otorepec, 1972
 • Milan Pajk, 1912
 • Danilo Patarčič, 1987
 • Irena Paternu, 1978 oz. 1982
 • Marko Paternu, 1978
 • A. Paulin, 1911
 • Ciril Paulin, 1927
 • Rado Pavliha, 1971
 • Fran Pavlin, 1912
 • Miran Pavlin, ?
 • Janez Pavlovčič, 1964
 • Pavlovec, 1959
 • Jernej Pavšič, 1968
 • Ciril Pečar, 1960
 • Janez Pečar, 1960
 • Kristofer Pečar, 1975
 • Dušan Pečavar, 1979
 • Hubert Pehani, 1927
 • Nina Perhaj, 2005
 • Anton Perko, 1928??
 • Andrej Perko, 1911
 • Andrej Permoser, 1964
 • Matija Perne, 1995
 • Stanislava Perne, 1995
 • Andrej Pernek, 1967
 • Persi, 1957
 • Dean Pestator, 1985
 • Tomaž Petek, 1982
 • Simona Peterca, 2005
 • Anton Peterlin, 1911
 • Petkovec, ?
 • Tine Petkovšek, 1983
 • Vid Petkovšek, 1959
 • Zdravko Petkovšek, 1962
 • Alenka Petrinjak, 2007
 • Peter Petrlin, 1964
 • Tomaž Petrnel, 2004
 • Franc Petrovčič, 1978
 • Jernej Petrovčič, 2002
 • Leo Pettauer, 1964
 • Rado Pettauer, 1965
 • Marko Pezdirc, 2005
 • Leon Pibrovec, 1926
 • Karel Pick, 1911
 • Lidija Pikl, 1957
 • Anton Pilshofer, 1910
 • Gregor Pintar, 1978
 • Petra Pintar, 1980
 • Tatjana Pintar, 1979
 • Marina Pintar, 1978
 • Mihael Pintar, 1988
 • Simon Pirc, 1954
 • Vlado Pirc, 1972
 • Božo Pirc, 1967
 • Jože Pirnat, 1963
 • Marija Pirnat, 1964
 • Stane Pirnat, 1959
 • Rudi Pizzulin, 1954
 • Polona Planina, 1978
 • Tomaž Planina, 1948
 • Matija Plausteiner, 1964
 • Josip Plemelj, 1930
 • Tatjana Pliberšek, 1994
 • Štefan Plut, ?
 • Monika Podgorelec, 2007
 • Vili Podgoršek, 1978
 • Ljubomir Podpac, 1963
 • Marijan Pogačnik, 1951
 • Matjaž Pogačnik, 1992
 • Tjaša Pogačnik, 1994
 • Urša Pogačnik, 2002
 • Marija Poglajen, 1975
 • Andrej Pokorn, 1981
 • Gabrijel Polajnar, 1986
 • Slavko Polak, 1992
 • D. Poletti-Kopešič, ?
 • Leopold Poljanec, 1910
 • Janko Ponebšek, 1910
 • Alenka Popovič, 1998
 • Boštjan Potisk, 2004
 • Franc Potočnik, 1982
 • Janez Potokar, 1939
 • Vanč Potrč, 1960
 • Jože Poženel, 1972
 • Anton Praprotnik, 1962
 • Bojan Praprotnik, 1964
 • Miha Praprotnik, 1981
 • Nada Praprotnik, 1971
 • Jože Prašnikar, 1962
 • Robert Praxmarer, 1913
 • Benjamin Preisig, 2005
 • Davo Preisinger, 1964
 • Mitja Prelovšek, 2002
 • Primož Presetnik, 2001
 • Joerg Prestor, 1978
 • Nataša Prestor, 1980
 • Egon Pretner, 1934
 • Gregor Prevec, 1991
 • Milenko Prevec, 1991
 • Peter Prevec, 1995
 • Nina Prevec Urankar, 1991
 • Simona Prevorčnik, 2007
 • Ivan Prezelj, 1951
 • Aleksandra Privšek, 2004
 • Metka Prus, 1990
 • Andrej Puc, 1959
 • Matjaž Puc, 1959
 • Janez Pucihar, 2003
 • Julij Pugelj, ?
 • Stane Pupis, 1972
 • Primož Pust, 1994
 • Viljem Putick, 1911
 • Rado Radešček, 1964
 • Ivan Rakovec, 1927
 • Rajko Rakovec, 1949
 • Vida Rakovec, 1949
 • Andrej Ramor, 1959
 • Rudolf F. Ramor, 1925
 • Jasna Ramor, 1965
 • Lucija Ramšak, 2002
 • Alfonz Ravnikar, 1929
 • Dušan Ravnikar, 1964
 • Matjaž Ravnikar, 1964
 • Nikolaj Rebec, 1926
 • Rado Rebek, 1959
 • Ida Rebula, 1964
 • Rudolf Reichel, 1927
 • Bogomil Remec, 1910
 • Tomo Remih, 1981
 • Marjan Richter, 1949
 • Marta Richter, 1957
 • Metka Richter, 1959
 • Elo Rijavec, 1959
 • Stanko Rijavec, 1949
 • Viktor Franc Robič, 1977
 • Alojz Rogelj, 1972
 • Marjan Rogelj, 1976
 • Andrej Rojec, 1927
 • Daniel Rojšek, 1971
 • Franc Rovan, 1956
 • Janez Rozman, 1956
 • Jasna Rozman, 1989
 • Lovro Rozman, 2009
 • Marijan Rozman, 1964
 • Darinka Rožman, 1985
 • Vesna Rudolf, 1963
 • Primož Rupnik, 2009
 • Angelika Rus, 1976
 • Jože Rus, 1971?
 • Jože Rus, 1925
 • Janez Sabolek, 1975
 • Miroslava Samotorčan, 1971
 • Mojca Samotorčan, 1971
 • Jaka Savinšek, ?
 • Roman Savnik, 1951
 • Ivan Sbrizaj, 1910
 • Goran Schmidt, 1995
 • Anton ritter von Schoeppl, 1913
 • Heinrich E. von Schollmayer – Lichtenberg, 1910
 • Ernst baron Schönberger, 1912
 • Hermann prinz von Schönburg – Waldenburg, 1910
 • Teodor Schwarz, 1910
 • Ivo Sedmak, 2001
 • Albin Seliškar, 1925
 • Andrej Seliškar, ?
 • Stanko Seliškar, 1925
 • Martina Seljak, ?
 • David Senica, 1995
 • Borut Sicherl, 1987
 • Marko Simić, 1978
 • Igor Simonič, 1957
 • Tone Simonič, 1978
 • Anton Simšič, 1972
 • Ignac Sivec, 1969
 • Tone Skalja, 1962
 • Igor Skandali, 1960
 • Boris Sket, 1950
 • Lučka Sket, 1964
 • Peter Skitek, 1962
 • Peter Skoberne, 1980
 • Janez Skok, 1978
 • Bine Skrt, ?
 • Franc Slapšak, 1930
 • Marko Slatnar, 1964
 • Slovensko lovsko društvo v Ljubljani, 1925
 • Rado Smerdu, 1969
 • Borut Smodiš, 1976
 • Marjeta Smrdel Juvan, 2002
 • Franci Snoj, 1964
 • Jožko Sofler, 1951
 • Aleš Sojar, 1972
 • Katja Somrak, 2008
 • Branko Stanovnik, 1958
 • Rok Stanovnik, 1986
 • Josip Staudacher, 1925
 • Uroš Stepišnik, 2001
 • Eugen Stern, 1913
 • Kajetan Stranetzky, 1911
 • Jože Stražišar, 1979
 • Breda Strniša, 1957
 • Karol Sturm, 1936
 • Tone Suwa, 1962
 • Janez Svete, 1964
 • Bojan Svetec, 2004
 • Heinrich E. von Svoboda, 1913
 • Šalamun, 1938
 • Bojan Šarac, 2007
 • Mitja Šega, 2001
 • Albina Šegatin Velkavrh, 1957
 • Lučka Šekoranja, 1981
 • Marjetka Šemrl, 2005
 • Alfred Šerko, 1927
 • Mojca Šimnic Šolinc, 1991
 • Anton Šivic, 1924
 • Sabina Šivic, 1998
 • Ivan Škedelj, 1974
 • Damijan Škrk, 1995
 • Nada Škulj, 1975
 • Ciril Šlebinger, 1926
 • Boštjan Šmuc, 1986
 • Hinko Šolinc, 1991
 • Andrej Šorgo, 1975
 • Igor Špacapan, 1971
 • Mojmir Štangelj, 1971
 • Martin Štefančič, 1958
 • Pavle Štefančič, 1953
 • Jože Štirn, 1948
 • Jernej Štravs, 1965
 • Mirko Štravs, 1932
 • Valika Štravs, 1932
 • Štravs, 1932
 • Albin Štrikberger, 1958
 • Anton Štruce, ?
 • Aleksander Štrukelj, 1987
 • Mitja Štrukelj, 1965
 • Simona Štrukelj, 1990
 • Jasna Štrus, 1982
 • Filip Štucin, 1983
 • Primož Štupica, 1995
 • Janez Šubelj, 1950
 • Šuklje, 1953
 • Fran Pl. Šuklje, 1910
 • Ina Šuklje, 1979
 • Roman Šušmelj, 1972
 • Marko Šuštar, 1983
 • Tomaž Šuštar, 1985
 • Marjan Šušteršič, ?
 • Polona Šušteršič, 1990
 • France Šušteršič, 1963
 • Marička Šušteršič, 1964
 • Matjaž Šušteršič, 2005
 • Kazimir Tarman, 1959
 • Miha Tarman, 1984
 • Ivan Tavčar, 1925
 • Janko Tavčar, 1957
 • Živa Tavčar, 1997
 • Franc Tegl, 1928
 • Alenka Terlep, 1975
 • Gojmir Terpin, 1962
 • Martin Toman, 1973
 • Boštjan Tomažič, 1998
 • Dušan Tominc, 2001
 • Fran Tominšek, 1910
 • Marjan Tomšič, 1960
 • Tanja Tomšič, 2009
 • Jani Topolšek, 2005
 • Matjaž Traven, 1964
 • Jure Trenz, 1964
 • J. Trobec, ?
 • Alojz Troha, 1979
 • Karin Elena Trojkar, ?
 • Peter Trontelj, 1989
 • Uroš Tršan, 1958
 • Marjan Tršek, 1964
 • Aleš Trtnik, 1988
 • Jože Trtnik, 1962
 • Ivan Turk, 1971
 • Jakobchem Turk, 1910
 • Ladislav Urankar, 1965
 • Mojca Urankar, 1992
 • Rafko Urankar, 1987
 • Suzana Urankar, 1995
 • Bogdan Urbančič, 1929
 • Fran Urbančič, 1958
 • Jelko Urbančič, 1984
 • Stanislav Urbančič, 1935
 • Rado Urbas, 1972
 • Fran Uršič, 1926
 • V(K?)Ratar, 1990
 • Alojz Vadnal, 1960
 • Katja Vadnal, 1960
 • Sebastjan Vagaja, 1995
 • Andrej Vajevec, 1964
 • Anton Vakselj, 1971
 • Tine Valentinčič, 1982
 • Melita Vamberger, 2005
 • Matjaž Veber, 1962
 • Vladimir Velikanje, 1965
 • Milan Velikonja, 1973
 • France Velkavrh, 1953
 • Janez Vengar, 1985
 • Josip Verbič, 1925
 • Miran Verbič, 1972
 • Pavel Verbič, 1936
 • Robert Verbič, 2002
 • Renato Verbovšek, 1966
 • Jernej Verbovšek, 1998
 • Timotej Verbovšek, 1998
 • Dorotea Verša, 1988
 • Blaž Vičič, 2008
 • Iztok Vidic, 1987
 • R. Vidmar, 1937
 • Martin Vidmar, 1975
 • Vojka Viler, 1979
 • Anka Vilhar, 1960
 • Mario Vilhar, 1960
 • Mateja Vintar, 1997
 • Branko Virant, 1975
 • Marijan Vitez, 1966
 • Logar Vladimir, 1950
 • Dimitrij Vladimirović, 1934
 • Andrej Vodopivec, 1981
 • Nataša Vodopivec, 1983
 • Laurens Edmond Omer Vogelaers, 2005
 • Marko Vogrič, 1968
 • Janez Volk, 1934
 • Darja Volk, 1974
 • J. Volk Vrhovčeva, 1937
 • Marjan Vuk, 1972
 • Sašo Vuković, 1973
 • Gregor Wabra, 1968
 • Josif Wentzel, 1910
 • H. Wichmann, 1913
 • Adrian G. Wilkins, 1973
 • Tomaž Wraber, 1974
 • Anton Za(vi)šek, 1932
 • Miha Zadravec, 1974
 • Milan Zadravec, 1975
 • Maja Zagmajster, 2003
 • Marjeta Zajc, 1967
 • Zlatko Zajc (Kosar), 1965
 • Valerija Zakšek, 2007
 • Roman Zdravje, 2005
 • Miroslav Zei, 1949
 • Darinka Zidar, 1951
 • Miroslav Zor, 1936
 • Aleš Zorc, 1991
 • Nevenka Zorč, 1968
 • Tomaž Zorič, 1995
 • Matija Zorn, 1995
 • Janez Zrnec, 1962
 • Franc Zupan, 1956
 • Vera Zupan, 1961
 • Andrej Zupanc, 1989
 • Borut Zupančič, 1984
 • Marina Zupančič, 1990
 • Andreja Žagar, 1978
 • Franjo Žagar, 1911
 • Jože Žibert, 1988
 • Tina Živec, 1999
 • Jakob Žmavc, 1910
 • Žarko Žnidaršič, 1973
 • Zdenka Žorž, 1978
 • Jože Žugmar, 1950
 • Dušan Žumer, 1961