Mesec januar 2012

Predavanje: “Varstvo podzemeljskega živalstva – primerjava dveh kraških območij z različnih celin”

Predavala bo Maja Zagmajster. V podzemeljskih okoljih živijo številne živali, ki jih na površini ne najdemo več. Imajo zelo majhna območja razširjenosti, nemalo vrst je znanih le iz ene jame. V jamah brez pozornega pregleda nanje naletimo precej redko, pogosto je treba uporabiti pasti in ponoviti obiske. Za učinkovito varstvo tako podzemeljskih živali ni pomembno le varstvo jam kot takih, ampak tudi površja nad…