Mesec december 2011

Predavanje: “Udornice”

Predaval bo France Šušteršič. Udornice spadajo med pomembnejše oblike kraškega površinskega inventarja. Po definiciji so nastale s podiranjem jamskih stropov in so tedaj projekcije podzemskega zakrasevanja na površje. V zadnjih letih so vsestranske raziskave udornic, predvsem na krasu Slovenije, osvetlile več vidikov nastanka in nastajanja udornic. Med njimi so najpomembnejši splošni geološki (strukturni pogoji), ki pogojujejo nastanek večjih jamskih prostorov ter določajo delikatno ravnovesje med…