Mesec februar 2010

Predavanje: “Predkraški procesi pri nastajanju jam, dokazani v Lenarčičevi jami”

Prof. dr. Jože Pezdič in prof. dr. France Šušteršič bosta  v sredo, 3. marca ob 18 uri v predavalnici P-5, Montanistika, Aškerčeva 12, Ljubljana predstavila rezultate raziskav zgodnje speleogeneze. Ideja, da položaj freatičnih rovov v stratigrafskem stolpcu določajo predkraški geokemični procesi, je stara že skoraj 20 let, nato pa so se dodatne indikacije le še množile. Ker nadaljnje večanje rova prvotno zasnovo…