Trubarjev dah – povzetek meritev

Uspelo nam je zbrati večino letošnjih meritev iz Trubarjevega daha, skupna dolžina poligona znaša okoli 4600 m. Če odšteješ podvojene povezovalne meritve znaša dolžina rovov v jami okoli 4520 m. Kar pomeni, da smo v letošnjem letu raziskali in izmerili 1,8 km novih rovov v tej jami.
Še povzetek dogajanja iz pokljuškega konca v zadnjem mesecu. Na starem podnu jame smo našli “nadaljevanje “s prepihom. Vmes se je nekaj raziskovalo Platonovo šepetanje, tako da se je na okoli 100 m globine prekopalo gruščnat čep, za katerem se je skrivalo novo brezno. Raziskali smo ga prvih 40 m, nato nam je zmanjkalo vrvi.