Trubar traži braun boju

Zadnja ekspedicija v Trubarjev dah se je zavoljo nadvse talečega se snega in nadvse sončno razpoloženih članov ekipe – Dibe, Zlatopramena in Beti – končala z glavo v lavorju. Ob vhodu v jamo smo soglasno sklenili, da nihče ne bo prevzel nehvaležne diktatorske vloge. V pomanjkanju palice ali korenčka nam ni preostalo drugega, kot da se gremo površinsko kondiciranje s težkimi ruzaki/rekognisciranje terena. Sledečih 9 ur smo občudovali lepote Pokljuke. Na poti domov so nas neznane sile pritegnile v lekarno, kjer smo lekarnarici polepšali dan – baje smo otvorili sezono sončnih opeklin. Petek je bil dan za bolniško in zgoraj omenjeno tauhanje po mrzli vodi in jogurtu. Morebiti si bomo to pot lekcijo le uspeli zapomniti, sledite objavam spomladi 2016.

Ključne besede: ,