Srečanje v Ljubljani ob 50. obletnici začetka jamarskih raziskovanj Kanina

Osnovne informacije o srečanju

Povod za srečanje in namen:
Pred 50 leti smo tudi na slovenski strani Kanina začeli s sistematičnimi raziskavami tamkajšnjega visokogorskega krasa in jam. Od takrat so generacije domačih in tujih jamarjev Kaninsko pogorje postavile na zemljevid najpomembnejših visokogorskih kraških območij na svetu. Zaradi tega organiziramo srečanje, na katerega ste vabljeni vsi, ki ste in boste raziskovali jame Kaninskega pogorja oziroma vas visokogorski kras zanima. Glavni namen je seveda druženje, obujanje spominov, izmenjavanje stališč in izkušenj ter snovanje bodočih raziskav.

Formalni okvir srečanja bo obsegal naslednje teme:
• 50-letna zgodovina jamarskih raziskav Kaninskega pogorja in glavni dosežki;
• geomorfologija, geologija, hidrologija in speleologija Kaninskega pogorja;
• okrogla miza o prihodnosti jamarskih raziskav na Kaninu;
• projekcija filmov o krasu in jamah na Kaninu.

Kraj:
• Ljubljana, Družbeni center Ljubljana – Bežigrad (Linhartova 13; bivša občina Bežigrad, nasproti
ARSO (Urad za meteorologijo); Velika sejna dvorana

Pobudnik in organizator:
Društvo za raziskovanje jam Ljubljana

Pripravljalni odbor:
Franci Gabrovšek (predsednik), Jurij Kunaver, Mitja Prelovšek, Metod Di Batista, Marjan Juvan, Igor Košir, Franc Marušič-Lanko, Janez Modrijan, Jože Pirnat, Gregor Pintar

Program (1. marec 2014):

9.00–9.30 Pozdravni nagovori (Mestna občina Ljubljana, organizator srečanja)

9.30–10.30 Sklop 1: Prvi dve desetletji kaninskih jamarskih raziskav (1963–1976)
• Prvih 15 let jamarstva na Kaninu, zgodovina in predzgodovina (Jurij Kunaver)
• Organizacijske, tehnične in logistične značilnosti kaninskega jamarstva v obdobju 1963–1976 (Metod Di Batista)
• Jamarski spomini na Kanin 1964 (Davo Preisinger)
• Fotografska in filmska dokumentacija (Igor Košir)

10.30–11.15 Sklop 2: Razvoj in dosežki sodobne kaninske speleologije (1977–2013)
• Pregled raziskav Kanina po 1977 (Franc Marušič-Lanko)
• Čehi II (Tone Palčič)
• Raziskave JD Dimnice – Koper ter Skalarjevo brezno in Vrtiglavica (Rok Stopar)

11.15–11.45 Odmor

11.45–13.00 • Črnelsko brezno (Roberto Antonini)
• Raziskave JSPD Tolmin na Kaninu in sistem Mala Boka – BC 4 (JS PD Tolmin)
• Raziskave JK Novo mesto na Kaninu (Andrej Gašperič)
• Raziskave in aktivnosti JO SPD Trst ter JDDR Ajdovščina na Kaninu in Brezno pod žičnico (Bogomir Remškar)
• Raziskave JD Rakek na Kaninu in Hudi vršič (Aleš Štrukelj)
• Raziskave DZRJ Ljubljana na Kaninu, Vandima, Brezno pod Velbom in Renetovo brezno (Jurij Andjelić – Yeti, Franci Gabrovšek in Lanko Marušič)

13.00–14.00 Sklop 3: Kaninska geologija, geomorfologija ter podzemeljske vode
• 50 let jamarskih raziskovanj na Kaninu v številkah (Jože Pirnat)
• Poglavitna dejstva o geomorfološki podobi in razvoju Kaninskega pogorja (Jurij Kunaver)
• Geologija, hidrologija in speleologija Kaninskega pogorja (Franci Gabrovšek in gostje iz Italije)
14.00–14.45 Okrogla miza: Perspektive jamarskih raziskovanj v Kaninskem pogorju

15.00–15.30 Kosilo

15.30– Sklop 4: Projekcija kaninskih filmov

Udeležba:
• kot poslušalec (brez obveznosti, do 25. februarja 2014 je zaželena le prijava na info (et) dzrjl.si);
• s posterjem/načrtom kaninske jame (posterji/načrti jame bodo za čas Srečanja obešeni na stene dvorane; prinesite jih vsaj 1 uro pred začetkom Srečanja; za tehnične podrobnosti: janez.modrijan (et) siol.si;
• s kaninskim filmom (prikaz filmov je predviden v filmskem sklopu po kosilu; filme prinesite na srečanje, in sicer v standardnih digitalnih formatih na USB ključih ali DVD-jih).

Kotizacija/prijavnina:
• vstop je prost (prijavnine ni)
• za kosilo (enolončnico) bo poskrbljeno na srečanju, zato plačate na srečanju prispevek: 2,5 EUR.

Prijave in dodatne informacije:
• zaradi lažje organizacije Srečanja prosimo, da se prijavite na info (et) dzrjl.si (do vključno 25. februarja 2014)