Predavanje: “Zemljepisna imena, njihov pomen in uporaba, na primeru raziskovanja jam in krasa na Kaninskem pogorju”

Predaval nam bo dr. Jurij Kunaver. Namen predavanja je opozoriti, da gre v primeru zemljepisnih ali ledinskih imen v gorskem svetu za zanimivo, a občutljivo dediščino, ki je vredna naše skrbi in pozornosti. Odgovorno mora biti ne samo ravnanje z njimi, pač pa tudi uvajanje imen za nove, raziskane jame. Predavatelj bo predstavil topografske karte Kaninskega pogorja najrazličnejšega izvora skupaj z zastopanostjo zemljepisnih imen na njih ter z njo povezano, a pogosto nedosledno kartografsko prakso. Prikazana bo tudi tehnika terenskega zbiranja zemljepisnih imen s pomočjo domačinov-informatorjev v drugi polovici 20. stol., času najzgodnejših jamarskih odprav, ko so bila v Kaninskem pogorju pred pozabo rešena številna ledinska imena.

Problem zemljepisnih imen v gorskem svetu je v tem, da zanje povečini nikoli ni bilo izvedeno sistematično zbiranje, ker za gorski svet nimamo ne katastrskih map, niti kart velikega merila, na planinskih kartah pa zaradi premajhnega merila vsa ne morejo biti zabeležena. Zato so pogosto prepuščena pozabi, kajti domačinov, ki so jih poznali oz. so jih uporabljali, je vse manj. A tudi najpogosteje uporabljana imena na planinskih in drugih kartah gorskega sveta nimajo vedno svoje stabilne oblike, mesta, in pomena.

Predavanje bo v sredo (pozor: v sredo!), 20.3.2013, v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob 18. uri. Vstopnine ne bo. Vabljeni!