Predavanje “Nekaj izkušenj s področja preizkušanja jamarske opreme in kaj nam to pove o varnosti”

V torek, 19. 11. 2019 smo ob 18.00 na Oddelku za Biologijo, Večna pot 111 pripravili predavanje z naslovom

Nekaj izkušenj s področja preizkušanja jamarske opreme in kaj nam to pove o varnosti

Predaval je: Miha Staut

Kratek opis:

Tako rekoč od začetka raziskovanja jam je tehnična oprema za premagovanje nevarnih ali težavnejših odsekov jam nepogrešljiva. Če je bila v tistih romantičnih začetkih – pa tudi še precej kasneje – proizvodnja tovrstne opreme v veliki meri prepuščena raziskovalcem samim, je z uveljavljanjem institucionalnega nadzora varnosti večinoma prešla v roke industriji. S tem prehodom je na eni strani pridobila konstantno in zahtevano kakovost proizvodnje, na drugi strani pa se je oddaljila od uporabnikov, ki si jo predstavljajo kot skorajda neuničljivo. V predavanju bom uvodoma na kratko predstavil postopek dajanja proizvodov na trg EU ter pravila, ki se jih morajo proizvajalci, pri tem držati. Za tem se bomo sprehodili preko enot osebne varovalne opreme, ki se običajno uporabljajo v jamarstvu. Spoznali se bomo z zahtevami, ki jih morajo izpolnjevati, ter prikazali nekaj primerov staranja in obrabe v jamarski praksi. Na koncu bomo skušali starajočo in neustrezno opremo postaviti v kontekst tveganj prisotnih v jamah.

Še povezava na objavo na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2337411879902336/