Predavanje: “Modeliranje speleogeneze na prehodu iz toka pod tlakom v tok s prosto gladino”

Jutri (torek) 5.2.2013, bo v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob 18. uri bo Matija Perne predstavil Modeliranje speleogeneze na prehodu iz toka pod tlakom v tok s prosto gladino.

Ena od metod preučevanja nastanka jam in razvoja kraških vodonosnikov je numerično modeliranje – reševanje enačb, ki izhajajo iz naravnih zakonov in opisujejo obravnavane procese, z uporabo računalnika. Zahtevnost tega pristopa hitro narašča s številom upoštevanih procesov, zato se uporabljajo poenostavljeni modeli, ki veljajo le, kadar so izpolnjene mnoge predpostavke. Dosedanji modeli speleogeneze predpostavljajo, da so vsi rovi, ki niso suhi, polni vode, ne upoštevajo pa tistih, v katerih ima vodni tok prosto gladino. Ker smo domnevali, da je za razvoj jam in vodonosnikov lahko pomemben tudi tok s prosto gladino, smo razvili model, ki ga zmore obravnavati.

Vstopnine ne bo. Vabljeni!