Predavanje: “Ledene jame”

Predaval bo Jure Košutnik. Raziskave ledenih jam so pomembne, saj nam nudijo vpogled v preteklost in lahko z njimi napovedujemo prihodnost. Ledene jame na nizkih nadmorskih višinah predstavljajo okolje s krhkim ravnovesjem in so idealni objekti za preučevanje podnebnih sprememb. V izbranih ledenih jamah v Sloveniji potekajo meritve temperature zraka in spremembe prostornine ledu.

Na predavanju bodo predstavljene glavne značilnosti ledenih jam, podan kratek zgodovinski pregled raziskav ledenih jam v Sloveniji, omenja jih že Valvasor, in nekatere prve ugotovitve raziskav, ki potekajo v 14 jamah od leta 2009. Predavanje bo v torek, 8.1.2013, v prostorih NTF na Aškerčevi cesti 12 v predavalnici P05 (v pritličju) ob 18. uri. Vstopnine ne bo.

Vabljeni!