Predavanje “Izzivi v varstvu podzemnih živali”

Vabimo vas na predavanje z naslovom:

Izzivi v varstvu podzemnih živali

ki bo v torek, 19. 2. 2019 ob 18.00 na Oddelku za Biologijo, Večna pot 111 (pri Živalskem vrtu). Povezava na zemljevid lokacije: http://zemljevid.najdi.si/zemljevid/najdi/ve%C4%8Dna+pot+111

Predavala bo: Maja Zagmajster

Kratek opis:

Ko se v jame odpravimo speleobiologi, v primerjavi z drugimi jamarji po rovih napredujemo precej počasi – iskanje drobnih in večinoma redkih živali je namreč precej zamudno opravilo. Dobro poznavanje razširjenosti podzemnih živali je ključnega pomena ne le za razumevanje njihove ekologije, ampak tudi za opredelitev njihove ogroženosti. Podzemne živali imajo namreč izjemno majhna območja razširjenosti, še vedno so mnoge znane le iz po ene same jame! Taki endemiti, ki jih je polno tudi na našem krasu, predstavljajo izjemen doprinos k svetovni naravni dediščini, to pa prinaša tudi odgovornost, da jih varujemo. Jame pri nas so zakonsko zavarovane, zavarovane so tudi nekatere podzemne vrste živali. Toda, jame predstavljajo le »okna« v obsežni podzemni splet človeku nedostopnih kanalčkov in špranj, kjer se brez težav gibajo podzemne živali. To pomeni, da mora biti pristop k varstvu podzemnega življenja kompleksnejši. Predstavila bom rezultate nekaj študij, v katerih smo se ukvarjali tudi s tem problemom.
Vabljeni!

Še povezava na objavo na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1207615442724877/