Predavanje “Hrvaški kataster jam”

V torek, 2. 4. 2019 smo ob 18.00 na Oddelku za Biologijo, Večna pot 111 pripravili predavanje z naslovom

Hrvaški kataster jam

Predavala je: Jana Bedek

Kratek opis:

Kataster jam Republike Hrvaške je uradni kataster jamskih objektov, ustanovljen s strani Državnega zavoda za varstvo narave (danes Ministrstvo zaščite okolja in energetike) in v sodelovanju z jamarskimi društvi in Hrvaškim geološkim inštitutom. Od začetka delovanja (2015) do današnjega dne, je v Kataster vneseno 2498 jam (približno 28% raziskanih). Pri delovanju katastra sodeluje 26 od 40 aktivno delujočih društev, število sodelujočih pa še vedno narašča. Kataster deluje v obliki začasne tehnične rešitve, medtem pa je v teku izdelava relacijske podatkovne baze, ki bo predstavljala trajno rešitev. Vsebina Katastra je v celoti dostopna sodelujočim, inštitucijam s področja varstva narave ali zaščite človeških življenj in lastnine. Pristop širše javnosti je omejen. V torkovem predavanju nam bo Jana Bedek predstavila trenutno stanje Katastra ter razvoj baze podatkov, s posebnim poudarkom na trenutnem stanju in osnovnih pravilih vnosa podatkov.

http://www.haop.hr/hr/baze-i-portali/katastar-speleoloskih-objekata-republike-hrvatske

Še povezava na objavo na Facebooku: https://www.facebook.com/events/2497299526947310/