Pokljuški tabor 2015

Med 18.7-29.7.2015 je na Pokljuki potekal jamarski tabor.
Večinoma se je delalo v Platonu in Trubarju. Ekipa v Trubarju je že slišala tisto v Platonu, a fizične povezave med jamama nam še ni uspelo vzpostaviti. Prav tako je Trubarjev dah presegel 4km. Trenutna dolžina je nekje med 4100 in 4200 m. Zadnja, tridnevna akcija v Final destination, je prinesla 400 m novega poligona v višje ležečih fosilcih.V Evklidovi piščali smo v delih jame imenovane Didiland premagali pasažo, za katero se nahaja okoli 100 m še nezmerjenih rovov. Izmerili smo tudi 3 nove čurke. Najlepša hvala TNP-ju, ki nam je omogočil kampiranje znotraj parka.