novi “ZIMSKI ŠPARGLJI ” na Krasu

Že dolgo sem razmišljal, da bi bilo zanimivo pregledati območja na Komenskem Krasu. Ker so ta območja zelo zaraščena, z bujno vegetacijo, sva z Rikotom pričela s pregledom teh območji konec oktobra.  Tretji dan pregledovanja sva našla 3 nove jame. Prvi dve sta brezni z globino cca. 20 metrov, tretja jama  je vodoravna jama s dolžino poligona 40 m.

Zapisal Rok Grecs

Ključne besede: