Nagrada Viljema Puticka 2014

V torek, 11.3.2014 je potekala podelitev nagrade Viljema Puticka za najboljši jamarski dosežek za leto 2013. Na natečaj sta prispeli dve prijavi.

Jamarsko društvo Rakek je prijavilo raziskave nove jame, ki leži v trikotniku med Bločiškem poljem, Križno jamo in izvirom Šteberka, to je jame Bločica. V jami so od pomladi 2013 namerili preko 800 metrov rovov. Jama je pretežno vodoravna in vodna jama z nekaj možnimi nadaljevanji.

Jamarsko društvo Logatec pa je prijavilo raziskave v Veliki ledeni jami v Paradani, kjer so s pomočjo članov JD Gorenja vas, DZRJSR Domžale, JK Železničar, DZRJLČ Postojna, JDDR Ajdovščina in DRP Škofja Loka raziskali preko 2,5 km poligona pri 221m višinske razlike: pretežno vodoravne rove ter večje dvorane. Tudi tu možnosti za nadaljevanje ostajajo.

Komisija za podelitev nagrade: dr. Uroš Herlec, Univerza v Ljubljani, NTF – Oddelek za geologijo, dr. Bojan Otoničar, Inštitut za raziskovanje krasa ZRC-SAZU, Mihael Rukše, Jamarski klub Novo Mesto, Bogomir Remškar, Jamarsko društvo Danilo Remškar Ajdovščina in Gregor Pintar, Društvo za raziskovanje jam Ljubljana je nagrado 1000 evrov, ki jo že vsa leta prispeva podjetje Trekingšport d.o.o. podelila JD Logatec za raziskave v Veliki ledeni jami v Paradani.

Čestitamo!