Jamarska šola v “hribovski” jami

Zadnja ekskurzija jamarske šole nas je vodila v Gorjansko jamo. Po napornem vzponu do vhoda v jamo smo se spustili skozi vhodni brezni v notranjost. Najprej smo šli do konca glavnega rova, nato pa po spletu meandrov v aktivni del, kjer smo preplezali manjši slapček in se po nekaj deset metrih vodnega rova dvignili v višji rov, ki leži ob poševnem prelomu. Ven grede smo bili zelo hitri, tako da smo se zelo malo čakali. Ekskurzijo smo zaključili s tradicionalno pizzo.