Inštruktorji jamarske šole

V Društvu za raziskovanje jam Ljubljana za šolanje novih članov v okviru jamarskih šol in za usposabljanje članov v okviru pridobivanja novih znanj skrbijo inštruktorji:

Andrej Gosar
Cile – Rafko Urankar
Dušan Tominc
Franc Marušič
Franci Gabrovšek
Gregor Pintar
Joerg Prestor
Jurij Andjelić
Marko Simić
Matej Dular
Martina Bergant Marušič
Matic Di Batista
Matija Perne
Matjaž Pogačnik
Tomaž Kranjc
Tomaž Miklavčič
Uroš Kunaver

Ključne besede: