Začetek jamarske šole bo v četrtek, 7. marca 2019, ob 19. uri v društvenih prostorih v zaklonišču na Majaronovi. Cena šole je 65 € in vključuje predavanja, izposojo opreme, komplet popkovin z vponko, knjigo Ne hodi v jame brez glave, obiske jam, vaje vrvne tehnike in izpit.

Jamarska šola je usposabljanje za samostojno jamarsko delovanje po Pravilniku o usposobljenosti za samostojno jamarsko delovanje. Usposabljanje Društvo za raziskovanje jam Ljubljana lahko izvaja po odločbi pristojnega ministrstva.

Vnaprejšnja prijava na šolo ni obvezna, a število mest je omejeno in prijavljeni kandidati imajo prednost. Prijavo potrdite preko e-naslova.

Predvidenih je 6 predavanj in 6 terenskih ekskurzij (jame in “plezalni vrtci” – učenje in vaja vrvne tehnike). Predavanja bodo potekala v marcu in aprilu vsak četrtek ob 19. uri v društvenih prostorih. Obravnavala bodo jamarsko opremo in jamarske raziskovalne tehnike za premagovanje ovir v jamah, varstvo jam in načela jamam prijaznega obiskovanja in raziskovanja, nastanek jam, dokumentiranje jamarskih raziskovanj, nevarnosti v jamah in ukrepanje v primeru nesreče z osnovami prve pomoči. Terenske ekskurzije bomo izpeljali ob sobotah. Potekale bodo v sprva lažjih, nato pa vse težjih jamah.

Predvidene jame in ekskurzije, ki jih bomo izvedli:
9. 3. Mačkovica
16. 3. Črnuški most – učenje vrvne tehnike
23. 3. Vranja jama – učenje vrvne tehnike
30. 3. Medvedjak
6. 4. Jama pri Sv. Treh Kraljih
13. 4. Gorjanska jama

Če bo interes, se bo program razširil z dodatnimi obiski jam ob koncu tedna ali ob delavnikih popoldne.

Jamarska šola se bo zaključila z izpitom, kjer se bo preverilo osvojeno znanje.

Za dodatne infomacije pišite na:
info@dzrjl.si
ali pa nas kontaktirajte prek Facebooka.