Jama pod Danjarsko planino

V nedeljo, 5.10.2014 smo Nataša, Grega, Marjan, Andrej in Uroš obiskali neregistrirano jamo na Jelovici. Poleg slikanja smo iskali nadaljevanje na dnu treh zaporednih brezen.

Foto Uroš Kunaver z Natašo Sivec, Gregom Pintarjem, Marjanom Baričičem in Andrejem Drevenškom