Ilegalen lov jamskih živali

Člani društva so konec novembra v Eleonorini jami (kat.št. 143) na Stojni po naključju odkrili 21 nelegalno nastavljenih talnih pasti za lov jamskih živali.

Pasti so bile iz plastičnih lončkov in dobro skrite, pred odkritjem pa so pomorile že približno 400 osebkov ogroženih in zakonsko zavarovanih jamskih hroščev (Priloga 1 Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS št 46/2004), Priloga 15 Pravilnika o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS št 82/2002)). Pasti so bile neoznačene, brez oznak raziskovalca ali inštitucije, zato smo v sodelovanju z Oddelkom za biologijo Univerze v Ljubljani, odgovornim inštitucijam oddali prijavo zoper neznanega storilca.

Tako postavljene pasti, ki lahko v jamah ostanejo tudi leto ali več, predstavljajo veliko grožnjo varstvu in biotski pestrosti edinstvenega podzemeljskega živalstva Republike Slovenije. Podobne pasti so oktobra 2015 odkrili tudi hrvaški kolegi v jamah na območju Gorskega kotarja, RH.

Zato pozivamo vse, ki opazite podobne pasti (brez oznak o raziskovalcu ali inštituciji) v katerikoli jami da o tem obvestite predstavnike Skupine za speleobiologijo, Oddelka za biologijo (teo.delic(at)bf.uni-lj.si), Zavod RS za varstvo narave ali Inšpektorat za okolje in prostor.