Finkova ali Podstenska jama

V začetku aprila smo ponovno obiskali to več kot 2 km dolgo vodno jamo. Za vstop je protrebna neoprenska obleka, ker se je na začetku potrebno nekaj deset metrov splaziti po strugi podzemnega potoka. Vendar se potem jama odpre in občudujemo lahko zanimive kapniško okrasje. Jama se konča s sifonom, do katerega vodi ozek kanal, ki je mestoma tako nizek, da je potrebno celo deloma potopiti glavo v vodo (kanal je na zadnji sliki, ki je bila posneta pred enim letom).

Zapisal Uki

Foto: Uroš Kunaver z Matejem Blatnikom, Lojzetom Blatnikom in Matijem Perne

Zadnja fotografija: Uroš Kunaver z Ester Premate, Anjo Kos (Jamarski klub železničar) in Davidom Škufca