Mesec november 2013

Predavanje: “Potresi, ledeniki, plazovi… – alpska pokrajina kot zapisovalec geoloških katastrof”

Idilični alpski pejsaž je tudi v Sloveniji nastal kot posledica prav nič idiličnega dogajanja v bližnji geološki zgodovini. Ne samo v zgodovini, tudi danes se posledice kvartarnih klimatskih sprememb na milo rečeno neprijeten način seštevajo s tektonsko aktivnostjo širšega ozemlja. Rezultate poznamo: potresi, podori, plazovi… Predvsem (a ne samo) na primeru Zgornjega Posočja se bomo sprehodili skozi zapise večinoma bolj ali manj katastrofičnih dogodkov v…