Sistem Pokljuškega grebena

10. 9. 2020

Dolžina: 9584 m. Globina: 643 m. Deveta najdaljša jama v Sloveniji.

V sistem so povezane jame Trubarjev dah, Platonovo šepetanje in Romeo.