Najina jama

Najina jama (katastrska številka 10634) je 147 m globoka in 750 m dolga jama. Vhod leži tik ob poti na Grintovec, malo za Kokrškim sedlom. Več o jami si lahko preberete v Glasu podzemlja.

Ključne besede: ,