Ograjevanje očiščenega Globokega brezna pri Lazah na Planinskem polju

Da bi preprečili nadaljnje odmetavanje odpadkov v Globoko brezno pri Lazah (imenovano tudi Brezno pri Leskovi ogradi), smo 30. maja 2010 postavili kovinske nosilce za ograjo, 28. junija 2010 pa je Janez Kanoni-Žan delo končal s postavitvijo lesenega dela ograje. Po prvi fazi (čiščenje jame) smo s postavitvijo ograje skoraj zaključili drugo fazo, sledila pa bo tretja – postavitev informacijske table. Upamo, da bomo s tovrstnimi akcijami mimoidoče spodbudili k odgovornejšemu odnosu do pomembnega in lepega podzemnega sveta.

Ključne besede: