Matarsko podolje 2006

Tabora smo se udeležili: Matija Perne, Jerko Jare Petrovčič, Ivo Sedmak, Aleksandra Privšek Jerica, Dušan Tominc, Primož Presetnik Pipistrel, Mitja Ratko Mikuž, Marina Pintar, Gregor Pintar, Gregor Juvan, Blaž Bezek Pilot, Petra Gostinčar Pupka in Bojana Fajdiga Kljub velikim količinam vode je bilo zelo lepo.

Ključne besede: